Kapitan Jan Morawiec „Remisz” z NZW. Legenda polskiego podziemia [WIDEO]

Leszek Żebrowski w wypowiedzi dla internetowej telewizji Wyklety.tv opowiada o kapitanie Janie Morawcu, ps. Remisz (1915 – 1948) – działaczu obozu narodowego, członku NOW i NSZ, prezesie Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich, szefie Oddziału IV PAS KG NZW.

Wcześnie został członkiem Stronnictwa Narodowego. W latach 1936-1937 odbył zasadniczą służbę wojskową w jednostce artylerii nadbrzeżnej Marynarki Wojennej. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. w załodze Helu w stopniu starszego marynarza. Po kapitulacji dostał się do niewoli niemieckiej, ale jeszcze w październiku udało mu się uciec. Powrócił w Kieleckie, gdzie włączył się do działalności podziemnej w ramach siatki konspiracyjnej, tworzonej przez mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, później nazwaną Okręgiem Bojowym Kielce.

Potem przeszedł do Organizacji Wojskowej Stronnictwa Narodowego, późniejszej NOW. W połowie 1942 r. przyłączył się do grupy rozłamowej w NOW, która współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne. Został oficerem do zadań specjalnych Oddziału I Organizacyjnego KG NSZ. W 1944 r. objął funkcję szefa Oddziału I Organizacyjnego Komendy Okręgu III Lubelskiego NSZ. 29 grudnia 1944 r. został aresztowany przez NKWD, ale 4 stycznia 1945 r. podczas nocnego przesłuchania zbiegł z siedziby NKWD w Lublinie, wyskakując oknem z pierwszego piętra. Stanął na czele Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich. W lipcu 1945 r. podporządkował ją KG Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Otrzymał awans do stopnia kapitana. Jednocześnie od kwietnia 1945 pełnił funkcję szefa Oddziału IV PAS KG NZW.

Ostatecznie 22 marca 1946 został aresztowany w Warszawie; podczas aresztowania został ranny. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go, razem z szefem I Oddziału KG kpt. T. Zawadzińskim „Wojciechem”, szefem wywiadu por. L. Roszkowskim „Tomaszem” i szefem I Obszaru mjr M. Grygorcewiczem „Ostromirem” 3 listopada 1947 r. na karę śmierci (Grygorcewiczowi wyrok zamieniono na 15 lat więzienia). Miejsce pochówku jest nieznane. Symboliczny grób kapitana znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”.

REKLAMA/Advertisement