2 lutego 2023
Sprawy narodowe

Instytut im. Romana Rybarskiego zarejestrowany jako fundacja

Instytut im. Romana Rybarskiego jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem edukacyjnym, odwołującym się do tradycji szkoły krakowskiej w ekonomii XX w. Jego misją jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości. Prowadzi badania i proponuje rozwiązania zasadniczych problemów, przed jakimi postawiona jest Polska i Polacy:

  • kryzys instytucjonalny rodziny;
  • zapaść demograficzna;
  • edukacja, nauka;
  • gospodarka;
  • systemy ubezpieczeń emerytalnych,zdrowotnych;
  • ordynacja podatkowa;
  • władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.

Instytut im. Romana Rybarskiego funkcjonował od kilku lat jako think-tank działający przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK. Jak poinformowały w tym tygodniu jego władze, Instytut uzyskał właśnie rejestrację sądową jako fundacja.