Instytut Ekspertyz Sądowych im. Sehna: Podpisy Wałęsy są autentyczne

Utworzony w 1929 r. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna jest wiodącą instytucją zajmującą się opiniowaniem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz szkoleń z zakresu nauk sądowych.

Instytut wydał wczoraj opublikowaną przez IPN ekspertyzę w śledztwie w sprawie podrobienia dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy. W obszernym, liczącym ponad 230 stron dokumencie stwierdzono m.in. że “odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze SB z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę”. Ponadto stwierdzono, iż “17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom SB informacje zostało w całości nakreślonych przez Lecha Wałęsę; pokwitowania te powstały między 5 stycznia 1971 roku a 29 czerwca 1974 roku i opiewały na łączną kwotę 11 700 zł” (za: gosc.pl)

REKLAMA/Advertisement