Holenderski badacz migracji: Holendrzy powinni przyzwyczajać się do bycia mniejszością w swoim własnym kraju

Holenderski profesor Maurice Crul w rozmowie z dziennikiem “Trouw” powiedział, że przy stale rosnącej liczbie migrantów rodowici Holendrzy powinni po prostu przyzwyczaić się do bycia mniejszością.

Crul W ciągu ostatnich dwudziestu lat zajmował się głównie kwestiami edukacji dzieci imigrantów. Jest profesorem na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie i Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Jest międzynarodowym przewodniczącym IMISCOE (Międzynarodowa Migracja, Integracja i Spójność Społeczna w Europie). IMISCOE to sieć badawcza finansowana z Szóstego Programu Ramowego Komisji Europejskiej, która ma łączyć europejskie badania naukowe poprzez integrację instytutów i naukowców na różne tematy, od biomedycyny po migrację ludzką. Sieci te miały nie tylko zapewnić europejskie przywództwo w danym temacie, ale także stworzyć wiarygodną podstawę dla polityki i informowania społeczeństwa. Sekretariat IMISCOE mieści się w Amsterdamie w Instytucie ds. Migracji i Studiów Etnicznych (IMES).

REKLAMA/Advertisement

Crul twierdzi, że w większych miastach w Holandii biali Holendrzy są już mniejszością, a tendencje takie będą widoczne również w mniejszych miastach.

– W Amsterdamie nadszedł już ten czas: tam ta grupa jest mniejszością. Tylko jeden na trzech młodych ludzi w wieku poniżej piętnastu lat ma holenderskie pochodzenie – powiedział profesor Crul.

REKLAMA/Advertisement

– Jeśli chcesz wiedzieć, jak idzie integracja, musisz także spojrzeć na tę grupę. Kto dostosowuje się do kogo, jeśli nie stanowi już większości? Pierwsi goście byli niewielką grupą imigrantów w dominującej kulturze. Zmieniało się to powoli w drugiej i trzeciej generacji, a teraz integracja działa teraz w dwóch kierunkach. To jest nowa rzeczywistość, z którą skonfrontowana zostanie stara “dominująca większość”.

Podobną tezę w odniesieniu do Niemców sformułowała niedawno polityk CDU – Barbara John.

REKLAMA/Advertisement

Foto: Tunahan Kuzu – lider DENK, holenderskiej partii politycznej o profilu lewicowym, reprezentującej głównie środowisko tureckich imigrantów. W wyborach parlamentarnych w 2017 r. uzyskała około 2% głosów i 3 mandaty w Tweede Kamer

za: trouw.nl