Historia Białorusi w kilka minut [WIDEO]

Czy Mińsk to stolica Białorusi? Białorusini to historyczni Litwini? Czy rzeczywiście Białorusinom bliżej do Rosjan niż do Polaków? Przekonaj się, że niekoniecznie.

Jak powstała Biała Ruś? Czym była w Wielkim Księstwie Litewskim? Jak potoczyły się jej losy? Na te pytania odpowiadają te dwa krótkie filmy dokumentalne. Oto historia Białorusi, kraju, który jest kulturowo tak bliski Polsce, że czasem ciężko dostrzec nam różnice między nami. Kraj Mickiewicza, Kościuszki, Rejtana i wielu innych zapisanych w polskiej historii, złotymi zgłoskami.

REKLAMA/Advertisement

Ludność wschodniosłowiańska mówiąca językiem ruskim stanowiła większość w Wielkim Księstwie Litewskim. Na państwo księcia Witolda składała się Ruś Biała i Czarna, jak również częściowo Zaleska. Język ruski był w okresie panowania Giedyminowiczów językiem państwowym, zanim wyparty został przez język polski (oficjalnie w 1696 roku). Pozostał jednak językiem urzędowym w województwie bracławskim, kijowskim i wołyńskim, które po zawarciu unii lubelskiej (1569) włączono do Korony Królestwa Polskiego. W XIX-XX wieku na bazie dialektów zachodnioruskich ukształtowały się nowe języki literackie: ukraiński, białoruski i łemkowsko-rusiński. Dla nowych języków literackich wytworzono odmienne zasady gramatyki, ortografii i fonetyki, co doprowadziło do powstania nowych, sztucznych różnic pomiędzy tymi językami. Języki literackie ze względów politycznych były często konstruowane w taki sposób, aby jak najbardziej różniły się od innych języków literackich (np. polskiego lub rosyjskiego).

Rusini wzięli udział w polskich powstaniach: listopadowym i styczniowym. Główni działacze polityczni tacy jak Konstanty Kalinowski i Sierakowski opowiadali się za wskrzeszeniem unii polsko-litewskiej. Za działalność patriotyczną spotykały ich represje ze strony carów (m.in. Konstanty Kalinowski został powieszony w 1864).

REKLAMA/Advertisement