14 lipca 2024
Wydarzenia

Funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejnego członka siatki szpiegowskiej

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnego członka siatki szpiegowskiej działającej na terytorium Polski na rzecz Federacji Rosyjskiej. To już 16. osoba zatrzymana w śledztwie prowadzonym przez ABW pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Zatrzymany 1 sierpnia br. przez ABW mężczyzna to 39-letni obywatel Republiki Białorusi Mikhail A. Jest on kolejną zidentyfikowaną osobą działającą w ramach grupy przestępczej wykonującej zadania na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Mężczyzna przez kilka lat mieszkał na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z dokonanych do tej pory ustaleń wynika, że w latach 2008-2010 pracował w Moskwie, później przeniósł się do Sankt Petersburga. W Rosji odbył karę 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna utrzymywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej, z którymi spotykał się w Sankt Petersburgu i na Krymie.Mikhail A. przyjechał do Polski w 2021 r. Nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej.

Z uzyskanych informacji wynika, że za realizację wymierzonych w bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej zadań, polegających m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, w tym obszarów i obiektów militarnych oraz portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych otrzymywał systematyczne wynagrodzenie. Realizując zlecone zadania, zachowywał środki ostrożności utrudniające jego identyfikację i wykrycie. Mężczyzna często zmieniał środki łączności i niszczył ślady swojej działalności przestępczej. Zatrzymany miał świadomość, że za wykonywane przez niego na terytorium RP zadania rozpoznawcze grozi mu kara pozbawienia wolności.Obywatel Republiki Białorusi częściowo przyznał się do popełnienia ww. czynów. Mężczyźnie przedstawiono zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 130 § 1 k.k.).Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 3 sierpnia br. mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Intensywne działania ABW pozwoliły na zidentyfikowanie sabotażowo-dywersyjnej siatki szpiegowskiej, której aktywność polegała na prowadzeniu na terenie RP rozpoznania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej, monitorowaniu i dokumentowaniu transportów z pomocą militarną i humanitarną dla Ukrainy, planowaniu przygotowań do wykolejenia pociągów wiozących pomoc dla Ukrainy, podpaleń posesji i aut oraz pobicia osób, a także działalności propagandowej mającej na celu podburzanie nastrojów przeciwko narodowi ukraińskiemu oraz przeciwko udzielaniu przez Polskę pomocy Ukrainie.Dotychczas w ramach śledztwa zatrzymano 16 osób. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawa jest dynamiczna i rozwojowa. ABW kontynuuje działania mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących aktywności siatki szpiegowskiej oraz wykrycie wszystkich powiązanych z nią osób. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań w sprawie.

za: abw.gov.pl