Duda w Sejmie: Podstawą patriotyzmu w odróżnieniu od nacjonalizmu jest miłość do Ojczyzny [WIDEO]

– To niezwykły zaszczyt móc otwierać to pierwsze posiedzenie. Wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej – powiedział dzisiaj prezydent Andrzej Duda podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu IX kadencji.

– Polska jest jedna i jest wspólna, i że w najważniejszych sprawach dla Polski potrzebna nam jest jedność. Ogromnie bym chciał, żebyście Państwo tutaj w tej izbie te właśnie sprawy umieli rozpoznać. To ma w moim przekonaniu znaczenie fundamentalne. Ja mam świadomość, że właśnie jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dzisiaj wolno mieć różne poglądy. Bardzo dobrze, że one są, bo to jest cecha demokracji. Gdyby ich nie było, byłoby groźnie. Ogromnie się cieszę że jest tak szeroka reprezentacja społeczna w tej izbie. To także bardzo dobrze, że ta debata będzie obejmowała szerokie spektrum politycznych wizji – mówił. – Ale, proszę Państwa, mamy również wiele różnych wyznań w Polsce. Są ludzie, którzy deklarują się jako katolicy, jako wyznawcy prawosławia, protestanci, ewangelicy, są bardzo różne religie dzisiaj. Wróciła także do Polski religia mojżeszowa. Co jest jednak ważne? Otóż chcę Państwu przypomnieć czasy, kiedy ta wielość religijna w Polsce była jeszcze silniejsza niż dzisiaj, kiedy mówiło się, że Polska jest w ogóle państwem wielonarodowym. Ja na kwestię narodowości patrzę w sposób specyficzny. Dla mnie Polakiem jest ten, kto ma Polskę w sercu – to jest dla mnie najważniejsze kryterium (…) To jest ważne, bo to jest właśnie nasza wielka tradycja wyrastająca na korzeniach chrześcijańskich, ale tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych, także tych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy ideowe. Chcę to z całą mocą podkreślić: to jest wielka tolerancja i to jest właśnie wielka istota tej wspólnoty, tego, że wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami.

Pod koniec przemowy zaatakował nacjonalizm.

REKLAMA/Advertisement

– Szanowni Państwo, mówiłem już te słowa, ale powtórzę je jeszcze raz: Pan Prezydent Lech Kaczyński – mój Prezydent, u którego byłem kiedyś ministrem, co uważam za wielki zaszczyt w swoim życiu – powiedział, że podstawą patriotyzmu w odróżnieniu od nacjonalizmu i innych postaw jest miłość, miłość do Ojczyzny, ale także do drugiego człowieka, do współobywatela. Niech ona Proszę Państwa będzie tym elementem podstawowym przed wszystkim, przed wszystkim także co się dzieje i o czym się mówi w tej Izbie. O to proszę, to jest bardzo ważne także i dla jakości debaty, która będzie prowadzona tutaj przez najbliższe cztery lata – stwierdził.

za: prezydent.pl

REKLAMA/Advertisement