24 czerwca 2024
Wydarzenia

Drugie przejście na granicy z Białorusią z ograniczeniami

W związku z wprowadzonymi przez białoruskie władze ograniczeniami wobec polskich przewoźników, minister Mariusz Kamiński podjął decyzję o ograniczeniu towarowego ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Kukuryki – Kozłowicze. Ograniczenia nie dotyczą ruchu osobowego na przejściu granicznym w Terespolu.

Ograniczenia w zakresie odprawy pojazdów ciężarowych, nie będą dotyczyły pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej. Pojazdy zarejestrowane na terenie innych państw/obszarów niż ww. nie będą odprawiane na przejściu granicznym w Kukurykach.

Zawieszenie ruchu obowiązywać będzie od 21 lutego 2023 r. od godz. 19:00, do odwołania. Decyzja podjęta została ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych.

Przypominamy, że od 10 lutego br. obowiązuje zawieszenie ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. Przewoźnicy, których pojazdy nie są zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej mogą kierować się na Białoruś przez Litwę i Łotwę.

Anna Michalska

za: strazgraniczna.pl