Dr Szewko: Czy świat czeka wojna? [WIDEO]

Dr Wojciech Szewko jest ekspertem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku i Akademii Obrony Narodowej.

Jest także autorem kilkunastu publikacji z dziedziny gospodarczych stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych oraz Bliskiego Wschodu i islamskiego dżihadu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na obszarze: międzynarodowych stosunków gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, islamskim dżihadzie oraz Państwa Islamskiego.

W studiu Mediów Narodowych zachęcał m.in. do zapoznania się z pojęciem “doktryny Gierasimowa” – nowej formy prowadzenia wojny, łączącej wojskową, technologiczną, informacyjną, dyplomatyczną, ekonomiczną, kulturową i inną taktykę w celu osiągnięcia strategicznych celów – tłumaczenie artykułu autorstwa Gierasimowa, który stanowi podstawy owej doktryny dostępne jest tutaj:
LINK

Rozważania nt. wojny i pokoju oraz bieżącej i przyszłej sytuacji w poniższym nagraniu.

Foto: screenshot z gry komputerowej “World War 3”

REKLAMA/Advertisement