Dr Przybył: Zygmunt Krasiński jako myśliciel nieznany [WIDEO]

Teolog dr Jan Przybył, podczas zorganizowanego w Łodzi spotkania na temat bogatego dorobku myśli Zygmunta Krasińskiego, odnosił się m.in. do mało znanych i kontrowersyjnych wątków z twórczości słynnego narodowego wieszcza.

Hrabia Zygmunt Krasiński to jeden z trójcy wieszczów (obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego), największych poetów polskiego romantyzmu. Coraz częstsze są próby zdetronizowania Krasińskiego przez współczesną krytykę literacką. Był wybitnym poetą, dramaturgiem, filozofem i epistolografem. Na życie poety ogromny wpływ wywarł ojciec, hrabia Wincenty Krasiński, były generał napoleoński w służbie carskiej. Zygmunt otrzymał solidne wykształcenie, głównie domowe. Wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego opuścił w 1829 r. z powodu postawy kolegów, którzy go bojkotowali, ponieważ nie uczestniczył w manifestacjach patriotycznych. Wewnętrzną walkę między miłością synowską i posłuszeństwem a miłością do ojczyzny i służbą dla niej wyraził w wielu utworach i listach do przyjaciół i znajomych. Wątki autobiograficzne są m.in. obecne w “Nie-boskiej komedii” i “Irydionie”.

REKLAMA/Advertisement

W publicystyce i korespondencji przedstawił swe poglądy filozoficzne, społeczne i nowe, katastroficzne idee. Zaniepokojony sytuacją rewolucyjną, wydał w 1845 r. “Psalmy przyszłości”. W poemacie “Przedświt” zawarł koncepcję mesjanizmu narodowego, połączoną z konserwatywną teorią społeczną, co doprowadziło go w końcu do potępienia zbrojnej walki niepodległościowej.

REKLAMA/Advertisement