24 czerwca 2024
Sprawy narodowe

Dr hab. Domińczak: Modernizm architektoniczny to marksizm

Modernizm to ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1910–1980, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych.

W programie red. Łukasza Warzechy o modernizmie jako formie marksizmu w architekturze mówił dr hab. inż. arch. Michał Domińczak – ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego,  architekt i historyk urbanistyki, wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering na Politechnice Łódzkiej.