Dokument, który informuje o testowaniu leków na dzieciach w szpitalu Alder Hey

– Dokument, który zawiera plan działania szpitala, który uwięził Alfiego Evansa – Alder Hey – na Lata 2012-22, w którym wyraźnie jest napisane o testowaniu wszelkich leków na dzieciach, o tym że szpital jest sponsorowany i chce być największą placówką, która zajmuje się testowaniem leków. STRONA 19. – pisze Justyna Socha, liderka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

Tłumaczenie w/w strony 19:

REKLAMA/Advertisement

– Kwestia zapotrzebowania na leki przeznaczone do stosowania u dzieci i niemowląt oraz we właściwych preparatach jest dobrze znana. Badania w Alder Hey koncentrują się na zrozumieniu niepożądanych reakcji na leki u dzieci, opracowaniu odpowiednich do wieku dzieci preparatów leczniczych i określeniu predyspozycji genetycznych co do rozwoju skutków ubocznych leków lub słabej reakcji na leki.

Niedawno wprowadzone w Europie i USA ustawodawstwo nakazało stosowanie wszystkich nowych leków – starających się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – w badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży ludzi, chyba że istnieje powód naukowy lub prawny, aby tego nie robić.

REKLAMA/Advertisement

W związku z tym obserwuje się ogromny wzrost liczby badań klinicznych leków u dzieci i niemowląt oraz pilna potrzeba zrozumienia aspektów bezpieczeństwa przy używaniu ich. Naukowcy z Liverpoolu są idealnie przygotowani do tego, by zapewnić sobie wiodącą rolę w tej ważnej materii. Centrum Koordynacyjne powiązanej z NIHR (National Institute for Health Research) Sieci Badawczej ds. Leków dla Dzieci (Medicines for Children Research Network, MCRN) oraz Lokalna Sieć Badawcza MCRN dla regionów Cheshire Merseyside i Północnej Walii (Peak, Blair) znajduje się w Alder Hey. Sieć MCRN doprowadziła do znaczącego zwiększenia liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w programie badań klinicznych, przy czym liderem jest tu Alder Hey.

Centrum Nauk o Bezpieczeństwie Stosowania Leków i Centrum Spersonalizowanych Leków Wolfson w ramach University of Liverpool prowadzą zaawansowane pediatryczne programy badawcze koncentrujące się na
farmakogenomice (dział nauki z pogranicza farmakologii i genomiki zajmujący się badaniem wpływu całego genomu danej osoby na odpowiedź na farmakoterapię, a także na badaniu genomu w celu wykrycia nowych potencjalnych punktów uchwytu dla leków – przyp. red.) i niepożądanych reakcjach na lek, które już przyciągnęły znaczące zewnętrzne finansowanie badań. Przewodniczący wydziału NHS (publicznej służby zdrowia – przyp.red.) w dziedzinie farmakogenetyki (dział nauki z pogranicza farmakologii i genetyki zajmujący się badaniem wpływu pojedynczych genów na reakcję organizmu na podanie określonych leków – przyp.red.) prof. Munir Pirmohamed z siedzibą w Liverpoolu zarządza tymi inicjatywami i ma coraz bogatsze portfolio badań pediatrycznych.

Nowo utworzona jednostka badawcza ds. leków pediatrycznych (PMRU) w Alder Hey (Nunn, Turner i Peak) i współpraca z LWFT ma jasno określoną strategię generowania oryginalnych badań w zakresie stosowania leków i praktyki celem przyciągnięcia funduszy poprzez NIHR, przemysł i sektor komercyjny.

Link do dokumentu

REKLAMA/Advertisement