Dziennik Narodowy Blog Wydarzenia Czterech Azjatów zatrzymanych przez warszawskich funkcjonariuszy Straży Granicznej
Wydarzenia

Czterech Azjatów zatrzymanych przez warszawskich funkcjonariuszy Straży Granicznej

Wczoraj, 21 sierpnia, w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Jabłonowa funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali czterech Azjatów nielegalnie przebywających na terytorium RP. Z oświadczeń dwójki z zatrzymanych mężczyzn wynika, że dostali się do Polski nielegalnie, dodatkowo jeden z nich poszukiwany był w celu zatrzymania za posłużenie się sfałszowanym dokumentem.

Zatrzymane osoby to trzech obywateli Wietnamu w wieku 28, 37 i 56 lat oraz 45-letni obywatel Chin. Wszyscy przebywali w Polsce nielegalnie. W podwarszawskim Jabłonowie zajmowali się różnego rodzaju pracami dorywczymi, m.in. handlem, gastronomią czy przewożeniem towarów w obrębie azjatyckiego centrum handlowego.

W wyniku kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że ujawniona czwórka Azjatów od kilku lat przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie – bez ważnych wiz lub innych dokumentów, które uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Co więcej, z oświadczenia dwóch z zatrzymanych Wietnamczyków wynika, że dostali się do Polski nielegalnie ponad dwa i sześć lat temu, od strony Ukrainy.

Dodatkowo, 28-letni Wietnamczyk figurował w systemach jako osoba poszukiwana za posłużenie się sfałszowanym dokumentem. Jeszcze dzisiaj Azjata będzie miał przedstawione zarzuty za usiłowanie wyłudzenia w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu podstępnie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, poprzez przedłożenie przed pracownikiem urzędu paszportu wietnamskiego, w którym znajdowała się podrobiona na wzór oryginalnej wiza niemiecka typu C. Za ten czyn grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W związku z nielegalnym przekroczeniem granicy przez Azjatów odstąpiono od wszczęcia postępowania z uwagi na przedawnienie się wykroczenia, ale nałożono na nich mandaty karne w wysokości 500 złotych za nielegalny pobyt na terytorium RP.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał wobec nich decyzje o zobowiązaniu do powrotu bez terminu dobrowolnego powrotu, w której orzekł o zakazie wjazdu na terytorium RP i państw obszaru strefy Schengen na okres 3 lat.

Pozostali dwaj mężczyźni 56-letni obywatel Wietnamu i 45-letni obywatel Chin wprawdzie dostali się do Polski legalnie na podstawie polskiej karty pobytu i polskiej wizy, ale dokumenty te utraciły swoją ważność czasową, dlatego wobec nich również wszczęto postępowania administracyjne sfinalizowane wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez kolejnych 6 miesięcy.

Konrad Szwed

za: strazgraniczna.pl

Exit mobile version