13 lipca 2024
Wydarzenia

Chrześcijanie atakowani w całym regionie OBWE

Adobe Stock
· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w 46 krajach w 2022 roku.· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. napaść na księży katolickich i grożenie im śmiercią, akty wandalizmu, zakłócenie mszy świętej, czy atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.· W raporcie OBWE uwzględnione zostały 82 przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce, zgłoszone przez organizacje społeczne.Na przestępstwa z nienawiści wpływa szereg czynników, w tym status mniejszości lub większości na danym terytorium, poziom uznania poszczególnych grup religijnych w danym kraju lub stosunek ugrupowań politycznych i mediów do chrześcijan. Raport OBWE dotyczące przestępstw z nienawiści obejmuje doniesienia o napaściach fizycznych i morderstwach. Publikacja wskazuje również, że graffiti i akty wandalizmu wobec miejsc kultu, bezczeszczenie cmentarzy i podpalenia kościołów to jedne z najczęstszych rodzajów przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec chrześcijan.W raporcie uwzględniono również przestępstwa z nienawiści dokonane w Polsce, w tym m.in. zgłoszone przez Instytut Ordo Iuris fizyczne ataki na osoby duchowne. Jedno ze zdarzeń dotyczyło mężczyzny, który nocą zaatakował plebanię w Dolicach. Sprawca zniszczył bramy, drzwi wejściowe, termoizolacje i elewacje budynku plebanii. W stronę kapłanów były kierowane groźby śmierci. Równie niebezpieczna sytuacja miała miejsce w kościele w Zabrzu, kiedy to zakłócono celebrację wieczornej mszy świętej. W trakcie trwającej tam Eucharystii, do kościoła weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich w obecności kapłana i modlących się wiernych odpalił petardę przed ołtarzem. W raporcie opisano również atak uzbrojonego w nóż mężczyzny na kierowcę biskupa podczas oficjalnej wizyty kanonicznej w Myślenicach. Napastnik zadał kierowcy kilka ciosów ostrym narzędziem, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.Z raportu wynika, że w 2022 r. w Europie odnotowano 8106 przypadków przestępstw z nienawiści wymierzonych w osoby i instytucje w 46 państwach. W 2021 r. było to 6391 przestępstw co daje wzrost o prawie 27%. W 2022 r. przeciwko chrześcijanom popełniono 852 przestępstw nienawiści. Dla porównania w 2021 r. było to 775 czynów, czyli zauważalny jest wzrost o prawie 10%.W przypadku Polski OBWE podaje, że z oficjalnych statystyk policji wynika, iż w 2022 r. zgłoszono 1180 przestępstw z nienawiści. Dla porównania, w 2021 r. było 991 zgłoszonych przestępstw, co daje wzrost o 18%. Oprócz statystyk policyjnych, raport uwzględnia przestępstwa zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Ponadto w ostatnim czasie można również zaobserwować zaniżanie liczby przestępstw z nienawiści ze względu na niepokojącą tendencję świadczącą o zobojętnieniu polskiego społeczeństwa na obrażające chrześcijan wypowiedzi i zachowania, w tym ze strony polityków czy przedstawicieli mediów. Autorzy raportu stwierdzili też, że w Polsce, mimo nowelizacji w lipcu 2022 r. Kodeksu karnego, a także szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, nadal osoby te mają trudność z odróżnieniem przestępstw z nienawiści od innych przestępstw. W związku z tym, zdaniem OBWE, istnieje potrzeba dalszego szkolenia policjantów i prokuratorów tym zakresie.Instytut Ordo Iuris od 2015 r. prowadzi program monitoringu przypadków przestępstw nienawiści w Polsce. W maju 2023 r. Instytut złożył do OBWE raport z wykazem 77 przypadków agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. Ponadto w 2018 r. powstało Centrum Wolności Religijnej, którego celem jest gromadzenie informacji o przypadkach naruszeń wolności religijnej, jak i podejmowanie interwencji prawnej.  

za: ordoiuris.pl