Chrapan: Jan Jodzewicz

Jan Jodzewicz urodził się w Londynie 18 maja 1898 roku.

Po uzyskaniu matury podjął studia na Wydziale Prawa UW i włączył się w działalność narodową Koła im. M. Mochnackiego. W roku 1920 na zew Ojczyzny w niebezpieczeństwie przerywa studia i wstępuje do wojska służąc w Baonie Zapasowym 30 pp. i awansując na st. szer. Po powrocie na studia aktywnie włącza się w studencką działalność polityczną zostając wiceprezesem Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej, a po połączeniu się z podobną organizacją Uniwersytetu Wileńskiego w nowo powstałej organizacji — Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, pełni w latach 1923-25 obowiązki Przewodniczącego Rady Naczelnej.

REKLAMA/Advertisement

Od roku 1925 jest uczestnikiem Ligi Narodowej i włącza się też w organizację Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski kierując tzw. „Dzielnicą Warszawską”. Należał też do kierownictwa Ogniska Głównego Straży Narodowej. W przeddzień powołania ONR powiadomił Prezesa OWP Pana Romana Dmowskiego o tym zamiarze. Był jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ONR. W ramach ONR (być może jednak to ONR powstało w wyniku działalności tajnej organizacji — nie ma jasności) jest na najwyższym tzw. poziomie „A„ tajnej Organizacji Polskiej, która w czasie wojny kierowała tą częścią NSZ, która nie scaliła się z AK.

Jako narodowy radykał w wyniku bezmyślności śledczych, a i patronującemu temu obozowi sanacyjnemu, trafia na parę miesięcy do Berezy Kartuskiej po zabójstwie ministra spraw wewnętrznych przez ukraińskiego separatystę. W międzyczasie (10.07.1934) ONR jest zdelegalizowany i schodzi do „podziemia„ nie przerywając działalności. W wyniku konfliktu działaczy ONR w roku 1935 dokonuje się rozłam, Jan Jodzewicz opowiada się po stronie zachowujących dotychczasowy status organizacji skupionych wokół dziennika „ABC”. Jest tam w trójce Zarządu ONR ABC, a od roku 1937 jawi się jako jego przywódca, będąc równocześnie Kierownikiem Komitetu Politycznego Organizacji Polskiej do wybuchu wojny.

REKLAMA/Advertisement

Uczestnicząc w walce z Niemcami trafił do niewoli, a po zakończeniu wojny zamieszkał w Anglii, nadal przewodząc Organizacji Polskiej na obczyźnie.

Zmarł 08.06.1985 roku.

REKLAMA/Advertisement

Marek Chrapan

za: kierunki.info.pl