Chore ambicje Polaków; to Polska parła do rozpętania II wojny światowej! – przekonuje historyk i polityk AfD

Dr Stefan Scheil to niemiecki historyk i polityk Alternatywy dla Niemiec (AfD), który zajmuje się głównie historią II wojny światowej i historią powojenną Niemiec. Jego teorie na temat przyczyn i przebiegu II wojny światowej są w dużej mierze rewizjonistyczne. Był m.in. uczestnikiem zorganizowanej w maju 2006 r. konferencji “Czy Hitler chciał wojny”? W 2003 r. Scheil zaprzeczył w swojej książce, że cele wojenne Wehrmachtu w dużej mierze pokrywały się z narodową socjalistyczną ideologią rasową. Powtórzył ten pogląd w różnych artykułach i esejach. W swojej książce opublikowanej w 2008 r. “Churchill, Hitler i antysemityzm” Scheil twierdził, że Winston Churchill celowo dążył i był w dużej mierze odpowiedzialny za wojnę przeciwko Trzeciej Rzeszy. W 2010 r. był współautorem pamiątkowego tomu Wolfganga Venohra – pisarza i byłego członka Waffen-SS .

Jest też autorem pozycji “Polska 1939: kalkulacja wojenna, przygotowania, przeprowadzenie” (Polen 1939. Kriegskalkül, Vorbereitung, Vollzug), w której rozwija swoją tezę o rzekomym parciu II Rzeczypospolitej do wojny z Niemcami. Poniższe nagranie to zapis jego wykładu na temat “Ambicje Polski i droga Polski do wojny”.

REKLAMA/Advertisement

W partii zasiadał w radzie okręgowej Rhein-Pfalz-Kreis i był tam rzecznikiem frakcji AfD. W wyborach w 2017 r. był kandydatem AfD w okręgu 209 (Kaiserslautern, Kusel, Thunder Mountain) i dostał 12,6 procent ogólnej liczby głosów listy.

REKLAMA/Advertisement

Rocznica wybuchu wojny skłoniła go do kolejnego rewizjonistycznego przemyślenia. Na swoim koncie na Twitterze 2 września br. zamieścił znaczek pocztowy, który miał być wydany przez Polskie Państwo Podziemne (nie udało się nam zweryfikować, czy jest autentyczny – przyp. red).

“O to walczymy! – polski znaczek z czasów wojny – O Polskę od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, od Odry do Moskwy – i afrykańskie posiadłości kolonialne – napisał Scheil.

REKLAMA/Advertisement

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe