REKLAMA

REKLAMA

Idea

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. III

III. REFORMY EZDRASZA I NEHEMIASZA W Babilonie znaleźli żydzi znośne warunki istnienia. Nie byli pierwszymi, którzy tam osiedli. W ciągu ostatnich lat...

Sprawa Węgier na tle zagadnień słowiańskich

Gdy mowa o stosunkach słowiańsko-węgierskich, to od razu nasuwają się dwa odmienne poglądy, z których jeden znalazł wyraz w starodawnym powiedzeniu polskim...

Jan Rembieliński: Wielka Polska

Gdyby chcieć przedstawić najzwięźlej ideały wchodzącego dziś w życie młodego pokolenia, to wyraziłyby się one w dwóch słowach: „Wielka Polska”. Idąc za...

Deklaracja programowa młodego pokolenia Obozu Wielkiej Polski

My – przedstawiciele wszystkich warstw młodego pokolenia ziem zachodnich Rzeczypospolitej, zebrani na wielkim zjeździe w Poznaniu w dniu 5 czerwca 1927 roku,...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. II

II. ZAMIERZCHŁE DZIEJE IZRAELA Zamierzchłe, prahistoryczne dzieje Izraela podaję na tle tych faktów i oświetleń, jakich dostarczają dzisiejsi żydowscy pisarze...

Jan Mosdorf: Bluźnierstwa Talmudu

Niejeden z czytelników pamięta zapewne z lat szkolnych ciekawy szczegół historyczny: spór humanistów niemieckich z dominikanami o Jana Reuchlina. Było to na...

Zasady programu narodowo-radykalnego

Opracowane i ogłoszone przez komitet redakcyjny Ruchu Młodych pod przewodnictwem Bolesława Piaseckiego Podpisujący skład komitetu: Stanisław Cimoszyński, Zygmunt...

Roman Rybarski: O małym człowieku i etatyzmie

Obóz narodowy widzi podstawę narodowego ustroju gospodarczego w jak największej sile warstw, które w jednych rękach łączą własność i pracę; warstw...

Marian Seyda: Idealizm a realizm

Idealizm a realizm : odwieczne zagadnienie w filozofii, w sztuce, w polityce, w życiu. Zazwyczaj stawia się je w postaci dwóch przeciwieństw, wzajemnie się...

Adam Heydel: Stronnicy inflacji

W połowie XVIII stulecia, w dobie inflacji, jaką przeżyły Stany Zjednoczone, powstało tam stronnictwo pieniądza papierowego, znane pod nazwą partii ludowej lub...