REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Abp Józef Teodorowicz: Fundament życia państwowego

Dwojaka jest historia państw i narodów. Jedna zewnętrzna; w krąg jej wchodzą wojny i pokoje, prawa i ustawy, senaty, parlamenty, wojsko i finanse, słowem: życie...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. IV

IV. POD WŁADZĄ EGIPTU I SYRII Po rozpadnięciu się państwa Aleksandra Wielkiego na Macedonię, Egipt i Syrię, Palestyna dostała się pod władzę Egiptu. Jest to...

Roman Rybarski: Teraz kolej na państwo!

Nikt temu nie zaprzeczy, że organizacja społeczeństwa polskiego w walce ekonomicznej z żydami czyni postępy. Zrobiono bardzo wiele. Zostaję jeszcze dużo pracy,...

Adam Doboszyński: W pół drogi cz. III

Że ustrój społeczny przyszłej Polski nie może być inny niż katolicki, staje się coraz jaśniejsze dla wszystkich, którzy obserwują równoczesne bankructwo obu...

Skorek: Narodowiec wobec tradycji

Za jeden z najstarszych bojów politycznych możemy uznać walkę postępowców z tradycjonalistami. Ten spór dostrzeżono nawet w klasycznej polskiej literaturze....

Adam Doboszyński: Homo Oeconomicus

Konstatując generalne bankructwo doktryny liberalnej, a w szczególności bankructwo jej zastosowania na polu gospodarczym, nie należy jednak dążyć do całkowitego...

Roman Dmowski – Człowiek i społeczeństwo

Punktem wyjścia do rozważań o rozwoju duchowym człowieka od jego początku jest ustalony dziś, niewątpliwy fakt, że społeczeństwo ludzkie jest tak stare, jak...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. VI

W wiekach średnich ustrój społeczny i państwowy Europy opierał się na hierarchicznym układzie stanów, posiadających ściśle określone prawa i obowiązki....

Dr Przybył: Drogi i bezdroża polskości [WIDEO]

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia powstała 9 marca 1915 r. w Warszawie jako pierwsza korporacja akademicka w stolicy. W czasach II RP Aquilonia należała do...

Feliks Koneczny: Kościół jako polityczny wychowawca narodów – cz. II

IV. Uniwersalizm a idea narodowa Skoro mowa o wychowaniu politycznym i o państwie, nie sposób pominąć kwestii państwa uniwersalnego. Ideał uniwersalizmu...