REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Roman Rybarski: Budżet państwa i polityka podatkowa

Państwo ma współdziałać w tym, by był jak największy przyrost kapitału. A pierwszym jego obowiązkiem jest nie przeszkadzać ka­pitalizacji, nie tamować jej...

Helcyk o islamskiej doktrynie kłamstwa – takijji [WIDEO]

9 września b.r. Brygada Małopolska ONR, Narodowy Chrzanów i Małopolskie Media Narodowe zorganizowały w Krakowie konferencję nt. „Zagrożenia ze strony islamu”....

Dr Przybył: Sprawiedliwy handel bez wyzysku [WIDEO]

W kolejnym nagraniu kanału “Na Argumenty” teolog dr Jan Przybył opowiada o idei “fair trade”. Sprawiedliwy Handel (Fair trade) to...

Dr Ratajczak: Piąta cywilizacja?

Istnieją poważni autorzy, którzy sądzą, że obok podanych przez Feliksa Konecznego czterech podstawowych cywilizacji istnieje i piąta – germańska (piąta...

Dr Przybył: Bożek wolnego rynku [WIDEO]

Teolog dr Jan Przybył mówi o konsekwencjach wycofania zasad etycznych z życia gospodarczego oraz o skutkach traktowania ideologii oświeceniowo-liberalnej jako...

Roman Dmowski: Zagadnienie rządu

I.Bankructwo zasad rewolucji francuskiej Pierwszy i najważniejszy cel polityki – wytworzenie rządu zdolnego sprostać politycznym i gospodarczym zadaniom...

Zygmunt Balicki: Egoizm narodowy wobec etyki cz. I

Jednostka, mówi Spencer, powinna zawsze stawiać sobie pytanie, jaki typ społeczny wytwarza się pod wpływem jej postępowania. Odpowiedź na powyższe pytanie iść...

Deklaracja “Realizm podstawą polityki wschodniej”

Polityka zagraniczna państwa polskiego od wielu lat jest obiektem krytyki środowisk narodowych, gdyż realizuje ona głównie interesy innych graczy na scenie...

Szczepek: Nadmierny fiskalizm a wzrost gospodarczy

Na wstępie mojego wywodu zacznijmy od pojęcia podatek. Czym tak w ogóle są podatki? Pewnie każdy z was bez wahania odpowie, że są to pieniądze, które...

Feliks Koneczny: Cywilizacja bizantyńska – cz. II

Cała cywilizacja hellenistyczna nie wydała ani jednego czynu powszechnie dziejowego, gdyż była pozbawiona kultury czynu. Tym przymiotem któż celował ponad Rzym...