22 lipca 2024
Nagrania

Brygada Świętokrzyska NSZ

Brygada Świętokrzyska NSZ była oddziałem zbrojnym tej części Narodowych Sił Zbrojnych, działającym w okresie od połowy sierpnia 1944 r. do połowy sierpnia 1945 r.. Utworzona została decyzją Rady Politycznej NSZ-Zachód w dniu 10 sierpnia 1944 r. . Liczyła od 822 żołnierzy (w grudniu 1944 r.) do 1417 żołnierzy (5 maja 1945 r.).

6 maja 1945 r. nawiązano kontakt ze szpicą dywizji amerykańskiej i przeprowadzono wspólnie działania. 7 maja dowódca Brygady spotkał się z dowódcą amerykańskiej 2. DP w miejscowości Staňkov. Amerykanie, biorąc pod uwagę dostarczone informacje i walki Brygady przeciwko Niemcom, uznali ją za jednostkę aliancką i stanowisko to konsekwentnie podtrzymywali, pomimo licznych nacisków radzieckich. Brygada została podporządkowana 2. Dywizji Piechoty i przez pewien czas działała jako jej jednostka.