22 lipca 2024
Nagrania

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych

Brygada Świętokrzyska została utworzona decyzją Rady Politycznej NSZ-Zachód 10 sierpnia 1944 r.  Liczyła od 822 żołnierzy (w grudniu 1944 r. ) do 1417 żołnierzy (5 maja 1945 r.). W jej skład weszły 202 i 204  Pułk NSZ. Jako jedyny oddział wykonała plan dowództwa organizacji, by – w obliczu zajęcia kraju przez Sowiety – wyprowadzić do Europy Zachodniej jak najwięcej działaczy i żołnierzy.  

Dowódcą BŚ był major Antoni Szacki ps. „Bohun” (dowodzący jednocześnie 202 Pułkiem). 204 Pułkiem dowodził major Eugeniusz Kerner „Kazimierz”, a od 15 sierpnia 1944 r. kapitan Jerzy Wojski. Brygadzie udało się dotrzeć na terenie Czech w bezpośrednią bliskość sił amerykańskich.  5 maja 1945 r. Polacy zaatakowali i po krótkiej walce zdobyli niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie, uwalniając ok. 700. 7 maja w Stańkovie Brygada podporządkowała się amerykańskiej 2 Dywizji Piechoty, przez którą została uznana za jednostkę aliancką. Po rozwiązaniu BŚ przez władze okupacyjne jej żołnierze w większości służyli w amerykańskich kompaniach wartowniczych.