“Bogurodzica” odśpiewana we francuskim seminarium duchownym [WIDEO]

Instytut Dobrego Pasterza to tradycjonalistyczne stowarzyszenie życia apostolskiego na prawach papieskich, podlegające bezpośrednio Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Instytut Dobrego Pasterza został założony przez pięciu byłych członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, którzy uregulowali swoją sytuację kanoniczną, przywracając pełną łączność ze Stolicą Apostolską.

Instytut posiada własne międzynarodowe wyższe seminarium duchowne św. Wincentego à Paulo w Courtalain w diecezji Chartres (Francja) oraz własny dom w Rzymie.

REKLAMA/Advertisement

Do Instytutu należy kilkudziesięciu inkardynowanych kapłanów, w tym sześciu polskich księży, wśród których jest ks. Mateusz Markiewicz IBP, sekretarz generalny Instytutu i wykładowca w seminarium w Courtalain. W Polsce pracuje czterech księży Instytutu Dobrego Pasterza: ks. Grzegorz Śniadoch IBP (Białystok), ks. Karol Załęski IBP (Częstochowa), ks. Wojciech Pobudkowski IBP (Warszawa) i ks. Michał Świętek IBP (Białystok).

Profil Instytutu pokazał w tym tygodniu nagranie przedstawiające seminarzystów z Courtalain śpiewających “Bogurodzicę”. Przeważająca większość studiujących tam to nie-Polacy a mimo to operowanie naszym językiem wyszło im bardzo dobrze.  Ta najstarsza polska pieśń religijna powstała w średniowieczu, najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Na przestrzeni wieków XIV–XVIII Bogurodzica pełniła także rolę hymnu państwowego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

REKLAMA/Advertisement