Błaszczak: Defender Europe 20 to mocne potwierdzenie naszego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa

– Polska wraz z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów partnerskich włączyła się w realizację jednego z największych od 25 lat ćwiczenia organizowanego przez armię amerykańską w Europie. Ćwiczony w ramach Defender Europe 20 strategiczny przerzut sił jest jedną z kluczowych zdolności niezbędnych do zapewnienia Polsce trwałego bezpieczeństwa. To ćwiczenie jest wyrazem naszego wspólnego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa. Defender Europe 20 to także możliwość sprawdzenia się Wojska Polskiego zarówno pod względem planowania logistyki i koordynacji – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas odprawy przed ćwiczeniami Defender Europe 20.

W czwartek, 30 stycznia w Warszawie odbyła się odprawa dotycząca polsko-amerykańskiej współpracy przed ćwiczeniami Defender Europe 20, w której uczestniczyli: Georgette Mosbacher ambasador USA w Polsce, generał Rajmund Andrzejczak szef Sztabu Generalnego WP, generał dywizji Joe Jarrard zastępca dowódcy Sił Lądowych USA w Europie. W odprawie udział wzięli przedstawiciele administracji lokalnej oraz urzędów i służb zaangażowanych w przygotowanie do ćwiczenia Defender Europe 20.

– W Defender Europe 20 i serii ćwiczeń połączonych weźmie udział prawie 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów, 20 tysięcy zostanie przerzuconych na nasz kontynent bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Polska aktywnie uczestniczy w ćwiczeniu. Nasz wkład to nie tylko ponad 2 tys. żołnierzy i ciężki sprzęt, lotnictwo, infrastruktura drogowa, kolej czy porty, to również bardzo liczna grupa z sektora cywilnego i pozostałych służb, takich jak Policja, Straż Graniczna czy Straż Pożarna – mówił szef MON.

Podczas dzisiejszej odprawy część ekspercka poświęcona jest koordynacji współpracy cywilnej i wojskowej podczas ćwiczenia Defender Europe 20 pomiędzy stroną polską i amerykańską oraz sprawom przemieszczenia wojsk amerykańskich przez terytorium RP.

– Ćwiczenie Defender Europe 20 jest wyjątkowe dla naszego kraju. W jego trakcie będziemy mieli możliwość potwierdzenia i praktycznego sprawdzenia narodowych procedur i możliwości logistycznych. Dlatego tak ważne jest nawiązanie jeszcze bliższej współpracy pomiędzy uczestnikami ćwiczenia, zwłaszcza na poziomie cywilno-wojskowym. Obecność na sali przedstawicieli województw, urzędów centralnych i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę, bezpieczeństwo czy służbę zdrowia to klucz do sprawnej koordynacji. Żeby ją zapewnić potrzebny jest również stały przepływ informacji między wojskiem i cywilami – podkreślał minister Błaszczak.

– Zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce to jedne z priorytetów MON. Obok wdrożenia planów, które znalazły się w wynegocjowanej przez MON i podpisanej we wrześniu 2019 roku przez Prezydentów RP i USA wspólnej deklaracji o pogłębieniu współpracy wojskowej to właśnie działania takie jak ćwiczenie Defender Europe 20 są dowodem na bardzo dobre relacje łączące Polskę i Stany Zjednoczone. Pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować Pani Ambasador za jej zaangażowanie na rzecz Polski i naszego wspólnego bezpieczeństwa. To, że jesteśmy tu razem jest jasnym dowodem na to, że nasze kraje łączy szczególna, bardzo mocna więź. Więź wzajemnej odpowiedzialności i przyjaźni – powiedział na zakończenie odprawy minister Mariusz Błaszczak.

REKLAMA/Advertisement

Szef MON w trakcie odprawy podziękował stronie amerykańskiej za zaangażowanie w organizację spotkania, którego głównym celem było przekazanie całej dostępnej wiedzy na temat ćwiczenia przedstawicielom władz lokalnych. – Będziemy wyczerpująco informować lokalne społeczności o tym, jaki Defender Europe 20 będzie miał wpływ na codzienne funkcjonowanie w ich regionie. Liczę, że po tym spotkaniu razem będziemy efektywnie wzmacniać efektywnie tę świadomość – dodał szef MON.

– Ćwiczenie Defender Europe 20 to dowód na zaangażowania USA w Europie i żywotności gwarancji zapisanych w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. (.) To ćwiczenie nie jest tylko symboliczne, jest istotą tego, co mamy na myśli mówiąc o kolektywnej obronie. (.) Polska jest kluczowa w tych wysiłkach i nie jest żadną przesadą, by powiedzieć, że Defeder Europe 20 nie mógłby się wydarzyć bez Polski. Jestem bardzo wdzięczna naszym partnerom w rządzie polskim, jak również siłom zbrojnym za ich wspaniałą koordynację i zaangażowanie – mówiła podczas spotkania Georgette Mosbacher ambasador USA w Polsce.

Defender Europe 20 jest międzynarodowym ćwiczeniem organizowanym przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie (USAREUR). Łącznie udział w tym i licznych połączonych ćwiczeniach weźmie około 37 000 żołnierzy z 18 państw. Jednym z państw- gospodarzy jest Polska. Polski wkład w ćwiczenie Defender Europe 20 to, m.in. ponad 2 tysiące, żołnierzy, ciężki sprzęt, lotnictwo, poligony i infrastruktura drogowa.

Będzie to największy przerzut sił wielkości dywizji, w pełnej gotowości bojowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy od 25 lat. Przybędzie 20 000 amerykańskich żołnierzy. Głównym celem DEFENDER- Europe 20 jest zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez sprawdzenie nie tylko zdolności armii USA do szybkiego przerzutu dużej liczby żołnierzy i sprzętu z USA, ale również gotowości państw-gospodarzy do ich przyjęcia.