Biedroń: Zaczynamy naszą drogę ku zmianie, żeby już nikt nie zostawał z tyłu

– Zaczynamy naszą drogę ku zmianie, żeby już nikt nie zostawał z tyłu, żeby już żaden język, żadna grupa, żadne społeczeństwo w naszym kraju nie zostały z tyłu – i żebyśmy w końcu mogli z dumą nie tylko w języku polskim, nie tylko w języku kaszubskim (…), ale w końcu chcielibyśmy też usłyszeć Konstytucję w ślonskiej godce, w języku śląskim – powiedział wczoraj wieczorem na śląskiej konwencji wyborczej partii Wiosna jej lider Robert Biedroń.

Padło wiele ciepłych słów pod adresem nieżyjącego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, którego “ważny testament”, jak określił Biedroń, “musimy zrealizować i obiecuję, że zrobię wszystko, abyśmy go zrealizowali”.

REKLAMA/Advertisement

PAP zauważa, że b. prezydent Słupska skrzętnie pominął podczas wizyty na Górnym Śląsku kwestię zamykania kopalni węgla.

Po nim przemawiał m.in. związany ze skrajnie lewicową “Krytyką Polityczną” lider śląskiej Wiosny – Łukasz Kohut.

REKLAMA/Advertisement

– Tylko wielokulturowa Polska może być wielka, szanująca swoje mniejszości. Województwo śląskie jest multikulturowe. Każdy inny – wszyscy równi, bo to nie są czasy na nacjonalizmy i podziały, lecz na jeszcze większą integrację z zachowaniem szacunku dla mniejszości i regionalizmów. Chcemy silnej Unii Europejskiej, bo zawsze byliśmy w Europie. (…) Nigdy nie pozwolimy populistom i nacjonalistom na nawet rozpoczęcie rozmowy o budowaniu państwa ultranarodowego. (…) Domagamy się szacunku dla naszej odmienności, dla naszego języka, dla ślonskiej godki – powiedział.