13 lipca 2024
Wydarzenia

Ataki na polskie służby na granicy

Wczoraj w rejonie Placówki SG w Białowieży dwukrotnie doszło do agresywnych ataków na polskie patrole. Cudzoziemcy w stronę funkcjonariuszy rzucali kamieniami i konarami drzew.

Cudzoziemcy reagują nasiloną agresją, kiedy widzą, że nie udaje się im nielegalnie przekroczyć granicy naszego kraju, ponieważ na ich drodze są polskie patrole. Do ataków wykorzystują nie tylko kamienie, ale także gałęzie czy płonące konary drzew.

Obszar przy granicy, znajdujący się po stronie białoruskiej, jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, jednak Straż Graniczna obserwuje, że cały czas pojawiają się tam osoby, które próbują nielegalnie przedostać się do Polski. 

Pod koniec grudnia br. jest planowane otwarcie nowych, bezpośrednich połączeń lotniczych do Mińska. Prawdopodobnie wtedy będą one wykorzystywane do przywożenia nowych grup migrantów.

Ewelina Szczepańska

za: strazgraniczna.pl