Atak terrorystyczny w Polsce – jak się zachować radzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego [WIDEO]

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Jak czytamy na stronie akcji, “Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli”. Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
Link do strony: Kampania 4U

REKLAMA/Advertisement

ABW opublikowała właśnie film instruktażowy.

REKLAMA/Advertisement