Areszt dla prezesa zarządu spółki udzielającej lichwiarskich pożyczek

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzania od osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nieruchomości. Stanowiły one zabezpieczenie spłaty lichwiarskich pożyczek udzielanych pokrzywdzonym przez jedną z warszawskich firm.

Podejrzany wyrządził szkodę w wysokości ponad 2 milionów złotych

REKLAMA/Advertisement

W oparciu o ustalenia dokonane w toku śledztwa 22 maja 2018 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV zatrzymali 29-letniego Rafała P. – prezesa zarządu spółki udzielającej pożyczek.

Prokurator przedstawił mu łącznie 11 zarzutów popełnienia oszustw oraz wyzysku osób, z którymi zawierano umowy (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 304 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego). Swoimi przestępczymi działaniami podejrzany wyrządził szkodę w łącznej wysokości ponad 2 milionów złotych. Z przestępczego procederu podejrzany uczynił sobie stałe źródło dochodu.

REKLAMA/Advertisement

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie 23 maja 2018 roku uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Rafała P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Pokrzywdzeni to w większości osoby w podeszłym wieku

REKLAMA/Advertisement

W toku śledztwa ustalono, że oprocentowanie udzielanych pożyczek pozornie było niskie. Ukryte prowizje oraz sprzeczne z prawem konsumenckim warunki spłaty pożyczki powodowały jednak, że koszt wsparcia finansowego był niewspółmiernie wysoki.

Zawierając umowę pożyczki pokrzywdzeni przenosili własność nieruchomości, stanowiących często jedyny ich majątek. Składali oni także oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku zaprzestania spłaty pożyczki. Zapisy umowne były tak dalece niekorzystane dla pożyczkobiorców, że nieruchomości w ciągu kilkunastu miesięcy stawały się własnością spółki. Co więcej wartość nieruchomości, które były przedmiotem zabezpieczenia, była celowo zaniżana, co powodowało dodatkowe pokrzywdzenie pożyczkobiorców.

Pokrzywdzeni to w większości osoby w podeszłym wieku, niezdolne do należytego pojmowania zasad, na jakich firma pożyczała im pieniądze. Sprawa ma charakter rozwojowy.

za: centrumprasowe.pap.pl