Apel Prezesa PAFERE – Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego do dziennikarzy

Z ogromnym zaciekawieniem słuchałem wywiadu z Sebastianem Pitoniem na antenie Radia Zet (https://youtu.be/AlQE6B2il5s?t=313). W 5 minucie (5.22) padło pytanie dziennikarki: Ale czy Pan ma jakieś dowody na to, że rząd drukuje pieniądze, czy to jest Pana domniemanie?

REKLAMA/Advertisement

Przyznam, że nawet mnie to nie zaskoczyło, bowiem świetnie tłumaczą to słowa słynnej powieściopisarki: Do tego czasu każdy głupek wioskowy zdążył zauważyć to, na co przymykały oko całe pokolenia profesorów… „i o czym nie wiedziały albo wiedzieć nie chciały całe zastępy dziennikarzy” od razu chciałoby się dodać. Wniosek z tego jednego pytania czołowej polskiej dziennikarki chyba nasuwa się taki:

Czyżby elita polskiego dziennikarstwa, mająca tak przeogromny wpływ na losy naszego kraju, miała aż tak fundamentalne BRAKI W WIEDZY O TYM JAK FUNKCJONUJĄ SPOŁECZEŃSTWA I JAKIMI METODAMI SPRAWUJĄ SWE RZĄDY RZĄDZĄCY?

REKLAMA/Advertisement

By wiedzieć czym tak naprawdę jest inflacja wystarczy odrobina wiedzy historycznej o tym jak upadały kraje i imperia. Proceder psucia pieniądza wykorzystywały już władze starożytnego Rzymu, a tak pisał o tym Mikołaj Kopernik: Choć niezliczone są klęski, wskutek których królestwa, księstwa i rzeczypospolite upadać zwykły, to jednak według mego mniemania cztery są najsilniejsze: niezgoda, śmiertelność, niepłodność ziemi i spodlenie monety. Pierwsze trzy są tak oczywiste, iż nikt im nie przeczy, jednak czwarta, dotycząca monety, uznawaną jest tylko przez nielicznych i to głębiej zastanawiających się wskutek tego, że oddziaływa na upadek państwa nie od razu i gwałtownie, lecz powoli i skrycie.

Proceder ten stosowany jest powszechnie, na przestrzeni wieków i prawie przez wszystkie ekipy rządzące, bez względu na orientacje polityczne. Również przez Lenina, który go doskonale rozumiał. Tak ujął to znany ekonomista John Maynard Keynes: Lenin z pewnością miał rację. Nie ma lepszego, bardziej subtelnego i pewniejszego sposobu niszczenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa od psucia pieniądza. Przez ciągły proces inflacji rządy mogą w niedostrzegalny sposób konfiskować ważną część bogactwa swoich obywateli… Proces ten zubaża wielu. Proces ten angażuje wszystkie niewidoczne siły ekonomiczne po stronie destrukcji i robi to w taki sposób, że mało kto potrafi podać prawdziwe przyczyny tego stanu rzeczy. Nasze władze, zresztą nie tylko obecne i nie tylko krajowe, również nie są niczym szczególnym w tym względzie, wystarczy spojrzeć na stronę internetową NBP.

REKLAMA/Advertisement

Jednak rzetelna wiedza na ten temat, to ciągle temat tabu, zarówno w szkołach jak i środkach masowego przekazu.

W związku z nim pozwolę sobie polecić wszystkim dziennikarzom arcyciekawą książkę na ten temat „Ukryta nikczemność. Kto zyskuje, a kto traci na inflacji?”.

Na piątej stronie jest lista głównych przesłań, a już pierwsze z nich świetnie wprowadza w tematykę: Historia ludzkości to historia psucia pieniądza oraz rosnącego zaangażowania władzy państwowej na rzecz tego procesu.

Karta etyczna mediów przyjęta w roku 1995 przez wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie oraz przez większość organizacji nadawców zawiera 7 zasad dotyczących m.in. prawdy, obiektywizmu, uczciwości, szacunku i tolerancji. Sądzę, że w myśl wytłuszczonych przeze mnie zasad, dziennikarskim obowiązkiem jest poznawanie procesów społecznych i informowanie o nich społeczeństwa (to zasada prawdy), szczególnie gdy rządzący postępują niemoralnie i aspołecznie, a nawet niezgodnie z obowiązującym prawem (to zasada uczciwości).

Mam nadzieję, że ta i inne książki z serii „Biblioteka Rządzących i Rządzonych” zainteresują programatorów naszych umysłów i wzbogacą ich dziennikarską „Bazę wiedzy”.

Jan Kubań
Prezes PAFERE
2021.01.20

REKLAMA/Advertisement