Agencja ratingowa FITCH potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski

W dniu 8 czerwca 2018 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Agencja zwraca ponadto uwagę na malejący deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, który w 2017 r. wyniósł 1,7%, co wg Fitch było wynikiem m.in. lepszej ściągalności podatków. Przedstawione zostały także prognozy wzrostu PKB na lata 2018 – 2019 wynoszące odpowiednio 4,4% i 3,4% oraz wskaźnika długu publicznego do PKB, który, wg agencji Fitch, w 2019 r. powinien spaść do 49,3%.

REKLAMA/Advertisement

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku kontynuacji spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB lub szybszej konsolidacji fiskalnej prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do wzrostu ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy wspierający konwergencję z krajami o ocenie ratingowej „A”. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3%, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA/Advertisement