Afera ściekowa również w Poznaniu. CBA wkroczyło do oczyszczalni w Koziegłowach

Wczoraj funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli czynności analityczno – informacyjne w spółce AQUANET S.A. Działania Biura zostały podjęte w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu, należącej do tego podmiotu, suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach pod Poznaniem oraz udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów.

W ramach podjętych działań funkcjonariusze zwrócili się do prezesa zarządu spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej:

REKLAMA/Advertisement

– realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Koziegłowach oraz przeprowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych;

– przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Koziegłowach, w tym dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych i ewentualnych prac modernizacyjnych, ich zakresu oraz informacji nt. wszelkich podjętych przez Spółkę działań naprawczych związanych ze skutkami awarii, służących zabezpieczeniu realizacji zadań z zakresu likwidacji osadów,

REKLAMA/Advertisement

– postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w trybie bezprzetargowym na wywóz i zagospodarowanie osadów wytwarzanych w oczyszczalni w Koziegłowach na lata 2019 – 2020.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA/Advertisement