86% Duńczyków popiera ustawę, która “może oznaczać koniec żydostwa” w tym kraju. Nacjonalistyczna posłanka: “Religii człowieka nie można opierać na obrzezanym penisie”

David's Star on Torah ca. 2001

86% Duńczyków i kilka partii parlamentarnych popiera inicjatywę ustawodawczą zgłoszoną przez byłego ministra spraw wewnętrznych Simona Emila Ammitzboll-Bille’a, który przewodzi nowo powstałej partii liberalnej Naprzód (Fremad) a mająca zakazać obrzezywania nieletnich w celach pozamedycznych. Rządzący socjaldemokraci i opozycyjna Lewica, Liberalna Partia Danii nie podjęły jeszcze decyzji ale wniosek poprze Nowa Prawica (Nye Borgerlige) oraz Duńska Partia Ludowa (Dansk Folkeparti, DF) a także Socjalistyczna Partia Ludowa (Socialistisk Folkeparti, SF) opowiadają się za zakazem.

Obrzezanie to zabieg usunięcia napletka chroniącego żołądź prącia zewnętrznych narządów płciowych mężczyzny, wykonywany głównie z powodów religijnych.

W takim przypadku jest aktem rytualnym, którego podłożem było najprawdopodobniej radykalne postępowanie dla zachowania higieny intymnych części ciała, jako miejsc najbardziej narażonych na zakażenie w wyniku zalegania w nich brudu. Jednak równocześnie z oczyszczaniem fizycznym, tak samo ważną rolę odgrywało oczyszczanie duchowe, czyli osłabienie popędu płciowego, który w wielu kulturach również uważany jest za “nieczysty”. W judaizmie obrzezanie jest nakazem religijnym pochodzącym według Biblii od Abrahama (Rodz. 17:9-14). Każdy potomek płci męskiej musi być poddany obrzezaniu, z reguły ósmego dnia po urodzeniu, w czasie rytuału Brit mila. Zwyczaj ten wiązał się też z nadaniem chłopcu imienia. W islamie obrzezanie traktowane jest jako religijny nakaz lub tylko ważne zalecenie, jako że nie wspomina o nim Koran, a jedynie Sunna. Dokonywane jest w różnych krajach islamskich od ósmego dnia życia, lecz najczęściej w wieku około 14 lat.

W wywiadzie udzielonym duńskiemu radiu publicznemu szef największej organizacji żydowskiej Mosaiske, Henri Goldstein twierdzi, że ewentualny zakaz, oznaczałby faktycznie koniec duńskiego żydostwa i stanowi “największe zagrożenie od czasów II wojny światowej” dla społeczności żydowskiej w kraju.

– Społeczność żydowska powoli, ale na pewno zginie, ponieważ nie możemy praktykować religii. Obrzezanie nie jest czymś, czego używają bardzo religijni Żydzi. Stosują to prawie wszyscy w zborze żydowskim. Żydzi religijni, niereligijni i kulturowi. Wszyscy trzymają się obrzezania – powiedział Goldstein, nie wykluczając konieczności emigracji Żydów z kraju.

Umiarkowanie nacjonalistyczna Duńska Partia Ludowa ze spokojem przyjęła alarmujące wypowiedzi działacza żydowskiego.

REKLAMA/Advertisement

– Myślę, że są to puste groźby. Nie wierzę, że zakaz obrzezania oznacza porzucenie swojej religii. Jest bardzo wielu Żydów, którzy sami są nieobrzezani i praktykują judaizm bez obrzezania. Religii człowieka nie można opierać na obrzezanym penisie – powiedziała poseł Liselott Blixt.

Główne postulaty Dansk Folkeparti opierają się na antyimigracyjnej polityce, dążeniu do wystąpienia kraju z UE i blokowania przyjęcia euro jako waluty. W parlamencie DF ma 16 mandatów na 179 miejsc. Ma także jednego europosła.