85 polskich repatriantów z Kazachstanu przyleciało do Warszawy

– Pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie granic i zawieszenie ruchu lotniczego pomiędzy wieloma krajami. Nie zwalnia to jednak władz Rzeczypospolitej z zobowiązań, jakie nakłada na nas nasza historia i tradycja w obszarze powrotu naszych Rodaków do Ojczyzny – powiedział sekretarz stanu MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk podczas powitania repatriantów z Kazachstanu.

W piątek 28 sierpnia o godzinie 18.15 w Porcie Lotniczym “Ławica” im. H. Wieniawskiego w Poznaniu wylądował samolot specjalny Polskich Linii Lotniczych LOT, na pokładzie którego przybyła z Kazachstanu grupa 85 repatriantów. Rodaków powracających na stałe do Polski przywitał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, w tym średzkiego starostwa powiatowego. Większość repatriantów pierwsze tygodnie na polskiej ziemi spędzi w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów w Środzie Wielkopolskiej.

Zawieszenie ruchu lotniczego i zamknięcie w związku z pandemią koronawirusa szeregu granic uniemożliwiło wielu repatriantom przesiedlenie się do Polski. Rząd podjął starania, aby ta duża grupa naszych rodaków mogła szybko i bezpiecznie dotrzeć do naszego kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zorganizowały we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT specjalny rejs na trasie Nur-Sułtan – Poznań, którym obok repatriantów powróciła do Polski również grupa obywateli polskich.

Foto:  Gabriela Beszłej/MSZ

REKLAMA/Advertisement