22 obywateli Ukrainy podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej nadzoruje postępowanie, w którym 22 obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych o wielkiej wartości oraz pomocnictwa do spowodowania uszczupleń podatkowych.

Skoordynowane działania prokuratury i służb

Zatrzymania i zarzuty w tej sprawie to efekt czynności podjętych przez funkcjonariuszy CBŚP, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Mazowieckiego Urząd Celno – Skarbowego, którzy przeprowadzili przeszukanie domu i zabudowań gospodarczych na terenie posesji w jednej z miejscowości gminy rawskiej. Zatrzymano znajdujących się tam 26 obywateli Ukrainy. Zabezpieczono także profesjonalne maszyny służące do pakowania papierosów w paczki, pudełka na papierosy, folię, urządzenia do zagłuszania telefonów komórkowych oraz ponad 640 tys. gotowych papierosów i 24 kg tytoniu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z nich wynajmował nieruchomość, zaś pozostałe zatrzymane osoby były przez niego zatrudnione do wykonywania pracy, polegającej na pakowaniu gotowych już papierosów w paczki. Wszyscy czasowo zamieszkiwali na terenie przeszukiwanej posesji. Tam dostarczano gotowe partie papierosów i pakowano w paczki.

REKLAMA/Advertisement

Działalność koordynowana była przez 32 – latka, przy czym zatrudnione przez niego osoby pełniły swoje zadania według ściśle określonych ról. Wartość zabezpieczonych na miejscu papierosów wynosi około 450 tys. złotych. Wysokość narażenia na uszczuplenia Skarbu Państwa, w sytuacji gdyby zabezpieczone wyroby wprowadzone były na rynek, oszacowano na blisko 800 tys. złotych. Przyjęto, że podczas trwającego od kilku miesięcy przestępczego procederu wyprodukowano papierosy o wartości około 8 mln złotych. Można zatem mówić o narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę nawet 10 mln złotych.

Usłyszeli zarzuty

REKLAMA/Advertisement

Jeden z zatrzymanych – 32 – letni obywatel Ukrainy, usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą (art. 258 par. 1 i 3 kk). Podejrzany jest także o przyjmowanie i przechowywanie wyrobów bez znaków akcyzy.

Czyny zarzucane podejrzanym kwalifikowane są m.in. z art. 12 a ust. 1 i 2 w zw .z art 14 ustawy z dnia 02 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, art 12 pkt 1 i 3 w zw. z art. 12 b ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także z art 54 par 1 kks i art 65 par 1 kks. Podejrzanym grożą kary finansowe i pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5, przy czym kierującemu grupą kara – pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Szacuje się, że członkowie grupy mogli wziąć udział w wyprodukowaniu papierosów o wartości około 8 mln złotych i narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe na kwotę nawet 10 mln złotych.

Środki zapobiegawcze

W stosunku do 32 – latka, na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Dokonano zabezpieczenia majątkowego pieniędzy w kwocie 120 tysięcy złotych. W stosunku do pozostałych 21 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu.

za: centrumprasowe.pap.pl