Dziennik Narodowy Blog Sprawy narodowe “Polski złoty – historia i znaczenie” – projekt na rzecz naszej waluty
Sprawy narodowe

“Polski złoty – historia i znaczenie” – projekt na rzecz naszej waluty

We współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego zorganizowało serię trzech konferencji w ramach projektu “Polski złoty – historia i znaczenie”.

Projekt ten był odpowiedzią na kryzys zaufania do rodzimej waluty, zarówno pod kątem wewnętrznym (społecznym) oraz ekonomicznym i pragnieniem zatrzymania trendów zmierzającym do wprowadzenia euro. Realizacja projektu miała na celu poszerzanie wiedzy o złotówce, jak i świadomości znaczenia narodowej waluty w gospodarce i społeczeństwie.

Spot kampanii "Polski Złoty - historia i znaczenie"

Podczas trzech spotkań (9 września w Warszawie, 30 września w Brzozowie i 7 października w Łodzi) Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego zaprezentowało zrealizowane w ramach projektu filmy “Wartość polskiego złotego” oraz “Znaczenie polskiej waluty”. Obok projekcji przybyli na spotkania mogli przysłuchiwać się panelom dyskusyjnym z udziałem zaproszonych ekspertów.

Link do strony internetowej akcji: https://polskawaluta.pl

Exit mobile version