REKLAMA

Reklama

Afera w Związku Żołnierzy NSZ: Członkowie domagają się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

1919

23 kwietnia b.r. w “Dużym Formacie” – poniedziałkowym dodatku do “Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Grzegorza Szymanika poświęcony Karolowi Wołkowi, aktualnemu prezesowi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Informacje, jakie w nim zamieszczono okazały się bardzo niepokojące. Z jednej strony autor pisał o zastanawiających transferach pieniężnych miedzy dającymi dotacje urzędami państwowymi a kontrolowaną przez Wołka i jego matkę Fundacją im. Kazimierza Wielkiego, z drugiej o … procesie karnym wytoczonym z oskarżenia publicznego Karolowi Wołkowi przez lubelską Prokuraturę za pobicie i długotrwałe znęcanie się nad byłą żoną – tj o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 1 kk.

REKLAMA

Istotnie proces karny toczy się w tej sprawie od roku 2013 i w pierwszej instancji latem ub.r. Sąd Rejonowy w Lublinie – IV Wydział Karny wydał wyrok skazujący oskarżonego Wołka. Ten jednak odwołał się i sąd apelacyjny nakazał przekazanie sprawy do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, co niebawem winno skutkować wydaniem prawomocnego wyroku.

Poniżej zamieszczamy wniosek kilkudziesięciu członków Związku:

Reklama

– My, niżej podpisani, żołnierze podziemia narodowego, kombatanci oraz członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zgodnie z § 13, Rozdziału V, Statutu ZŻNSZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą i wnioskiem do Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych o zażądanie zwołania przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w najbliższym możliwym, do jego zwołania, terminie. Prośbę swoją motywujemy potrzebą wyjaśnienia w szerokim gronie, podczas spotkania na żywo, kwestii opisanych w artykule z dnia 23 kwietnia 2018 r. w piśmie „Duży Format”, zatytułowanym „Śmiertelny wróg prosi o pomoc” i odnoszącym się do obecnego Prezesa ZŻNSZ, kol. Karola Wołka.

Członkowie ZŻNSZ, jako społeczni kontynuatorzy najwyższych ideałów, za które walczyli na frontach II wojny światowej żołnierze podziemia narodowego, muszą darzyć się wzajemnym szacunkiem, zaufaniem, jak również budować relacje prywatne i organizacyjne oparte na prawdzie i szczerości. W obliczu faktów przedstawionych w ww. artykule jak również braku konkretnych wyjaśnień, potwierdzonych przez dokumenty sądowe, wyrażamy swoje zaniepokojenie, gdyż zaistniała (a nie wyjaśniona szczegółowo sytuacja), stawia ZŻNSZ w niekorzystnym świetle, zarówno przed członkami ZŻNSZ, jak i podmiotami, instytucjami i organizacjami, z którymi ZŻNSZ współpracuje. Rozumiemy potrzebę budowana hierarchii w ZŻNSZ w oparciu o lojalność i dyscyplinę, jednak autorytet Władz musi wiązać się z ich niezachwianą postawą moralną, która w obecnej sytuacji wymaga niestety kontroli i potwierdzenia.

Kandydując do organów statutowych ZŻNSZ, kol. Karol Wołek zataił, że wobec niego toczą się (a w zasadzie toczyły się) postępowania karne oraz ciąży na nim wyrok, który jest co prawda nieprawomocny, ale jest stanem faktycznym (toczy się apelacja). Fakt ten może w efekcie zaowocować szkodami dla ZŻNSZ, czego efektem jest obecny kryzys wizerunkowy związany z osobą prezesa.

Zachowując dystans i mając głęboką świadomość możliwości manipulacji ze strony nieprzychylnych nam mediów, nie możemy niestety pozostać bierni wobec artykułu stawiającego w złym świetle Prezesa ZŻNSZ, a przez to uderzającego w cały Związek. Jednak spójność naszej postawy może być zagrożona wobec braku reakcji ze strony Prezesa ZŻNSZ. Brak wiedzy o opisywanych zdarzeniach utrudnia także odpowiednie, a jednocześnie w pełni merytoryczne odpieranie ataków i zarzutów. Nie możemy odpowiadać uczciwie i bronić Związku skoro nie posiadamy praktycznie żadnej wiedzy w tym temacie poza doniesieniami medialnymi.

Potępiamy oczywiście załatwianie spraw wewnętrznych poprzez donoszenie do wrogich dziennikarzy i nie popieramy takich zachowań. Podkreślamy, że ZŻNSZ powinien starać się znaleźć osobę, która dostarczyła informacje do mediów, nie można jednak dopuszczać do sytuacji bezpodstawnego, niekoleżeńskiego i niedojrzałego oskarżania jedni drugich, zwłaszcza w przestrzeni internetowej portali społecznościach. Wyrażamy głęboki smutek, że artykuł się ukazał, a jednocześnie nie możemy pozwolić na przysłowiowe zmiecenie poruszonych w nim kwestii „pod dywan”. Sytuacja, jaka wytworzyła się w ZŻNSZ, jej złożoność oraz docierające do nas informacje wskazują, że wiele kluczowych decyzji zapadało w bardzo ścisłym gronie, być może jednoosobowo, w sposób apodyktyczny, nie poprzedzonych rozmowami na forum całego Zarządu Głównego ZŻNSZ i w Okręgach. Uważamy, że jedynym dojrzałym i odpowiedzialnym sposobem rozstrzygnięcia tych problemów jest pilne spotkanie na żywo, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Jesteśmy również głęboko zaniepokojeni brakiem klarowności i transparentności w przedstawianiu sytuacji finansowej ZŻNSZ oraz przepływu finansów pomiędzy Związkiem a innymi podmiotami zewnętrznymi (takimi jak fundacje i stowarzyszenia). Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które pozyskują niezbędne środki na działalność ZŻNSZ. Uważamy jednak, że szczegółowe rozliczenia wszystkich wydarzeń podejmowanych jako ZŻNSZ we współpracy ze wszystkimi podmiotami, czy to prywatnymi czy publicznymi, muszą być klarowne, jawne i ogólnodostępne.

Reklama

Nie możemy dopuścić, by idea NSZ została w jakikolwiek sposób splamiona i wystawiona na zewnętrze, ale także i wewnętrzne pośmiewisko. Tylko osoby czyste moralnie oraz etycznie mogą utożsamiać się i reprezentować ideę, za którą przelewali krew żołnierze podziemia narodowego, walczący zarówno z niemieckim, sowieckim oraz komunistycznym okupantem.

Celem naszego wniosku jest tylko i wyłącznie dobro Związku. Uważamy, że tylko i wyłącznie Nadzwyczajne Walne Zebranie rozwiąże przedstawione przez nas problemy, a po ich szczegółowym wyjaśnieniu członkowie z nowym zapałem i czystym sumieniem będą mogli wziąć się do narodowej pracy na rzecz upamiętnienia Narodowych Sił Zbrojnych. Mając na uwadze wiele obowiązków członków Zarządu Głównego ZŻNSZ, deklarujemy ze swojej strony możliwość logistycznego zorganizowania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ZŻNSZ, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Zarząd Główny.

Reklama

Reklama

Czołem Wielkiej Polsce!
Z wyrazami szacunku,

Okręg Lubelski
1. Kpt. Bolesław Chmielowiec “Komar”
2. Kpt. Aleksander Kuchciewicz “Żbik”
3. Tomasz Rzymkowski
4. Piotr Mazur
5. Rafał Dobrowolski
6. Marek Niedźwiadek
7. Paweł Niedźwiadek
8. Anna Niedźwiadek Frankiewicz
9. Katarzyna Adamczyk
10. Piotr Stasieczek
11. Jerzy Tomasz Józefczak
12. Monika Kochańska
13. Marcin Kochański
14. Marcin Sułek
15. Tomasz Aftyka
16. Karol Litwin
17. Wojciech Pełka
18. Konrad Kolasa
19. Grzegorz Łukasik
20. Robert Król
21. Bartłomiej Król
22. Aneta Kostkowska
23. Patryk Redwan
24. Jakub Józef Baran
25. Krzysztof Kostecki
26. Monika Kostecka
27. Bogdan Tokarz
28. Bartłomiej Błaszczyk

Okręg Świętokrzyski:

29. mjr Bogdan Eubich – kombatant, żołnierz NSZ
30. Karolina Lebiedowicz
31. Michał Ślusarz
32. Michał Sadko
33. Konrad Szumara
34. Mariusz Król
35. Magdalena Kryś
36. Mariusz Jedynak
37. Sylwester Marcyś
38. Łukasz Stanisławski
39. Łukasz Wydra
40. Włodzimierz Sędzielewski
41. Adam Lalewicz
42. Sebastian Bolechowski

Okręg Wielkopolski:

43. Katarzyna Ślusarz
44. Karolina Buczkowska
45. dr Wojciech Jerzy Muszyński

Okręg Śląsk Cieszyński:

46. Aleksandra Moroń
47. Henryka Gruszka
48. Andrzej Jamro
49. Adrianna Gąsiorek
50. Łukasz Mączewski

Okręg Szczecin:

51. Tomasz Dorosz
52. Mateusz Wojtanowski
53. Bartłomiej Ilcewicz

Okręg Małopolski:

54. Adam Seweryn
55. Mateusz Środa
56. Oskar Tracz
57. Edwin Harmata
58. Bartosz Glowacki

Okręg Pomorski:

59. Krzysztof Przyborowski
60. Magdalena Czupryńska
61. Przemysław Robak
62. Anna Kołakowska
63. Paweł Gumienny
64. Łukasz Krupa

Okręg Podlaski:

65. Zygmunt. M Goławski – kombatant, żołnierz NSZ
66. Edward Łubkowski – kombatant, żołnierz NSZ
67. Leon Radzikowski – kombatant, żołnierz NSZ
68. Stanisław Orzełowski – kombatant, żołnierz NSZ
69. Krzysztof Goławski
70. Anna M Goławska
71. Michał Goławski
72. Katarzyna Goławska
73. Łukasz Bartak
74. Paweł Bartak
75. Robert Kamiński
76. Piotr Goławski
77. Anna Goławska
78. Jacek Łopaciuk
79. Agnieszka Cieśla
80. Hubert Bednarczyk
81. dr Wiesław Charczuk

Okręg Dolnośląski:

82. kpt. Zbigniew Nowina-Boznański „Nowina” – kombatant, żołnierz NSZ
83. Genowefa Aleksander – kombatant, żołnierz NSZ
84. kpt. Janusz Słociński – kombatant, żołnierz NSZ
85. Tomasz Greniuch

REKLAMA