REKLAMA

Reklama

Żydowscy prawnicy atakują ustawę o IPN! Skandaliczne oskarżenia w piśmie do TK.

674

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich skierowało do Trybunału Konstytucyjnego pismo, w którym atakuje ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej zarzucając przyjętym w styczniu regulacjom ograniczenie wolności słowa. TK może, ale nie musi brać pod uwagę tego typu opinii.

Pismo skierowane do Trybunału głosi między innymi, że ustawa o IPN „przekracza granice dopuszczalności ograniczenia wolności w demokratycznym państwie prawnym, zarówno z punktu widzenia Konstytucji RP, jak i prawa międzynarodowego”. Według prezydenta wspomnianego wyżej Stowarzyszenia Meira Linzena nie może być mowy o rzekomym ograniczaniu wolności słowa w sferze badań naukowych w temacie Holocaustu, który ma być przedmiotem nieskrępowanej debaty publicznej. Pojawiają się również wyjątkowo kłamliwe i bezczelne oskarżenia pod adresem Polski:

REKLAMA

Wprowadzanie tego typu karnych restrykcji na wolność słowa prowadzi nie tylko do wzrostu antysemickich nastrojów oraz stanowi zachętę dla tych, którzy zaprzeczają istnieniu Holokaustu, lecz jednocześnie szkodzi samej Polsce oraz jej relacjom z narodem żydowskim – pisze Linzen.

Szef Stowarzyszenia Adwokatów i Prawników Żydowskich popisuje się niesamowitą bezczelnością twierdząc, że pismo skierowane do TK nie jest atakiem na Polskę i Polaków: “Stajemy przeciwko tym, którzy chcieliby nadużywać zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w cyniczny sposób” – czytamy.

Reklama

Pełna treść dokumentu ma trafić do Kancelarii Prezydenta oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według Meira Linzena ustawa o IPN ma godzić w wolność słowa i prasy, łamać demokratyczne wartości oraz stać w sprzeczności z konstytucją Rzeczpospolitej oraz międzynarodowymi konwencjami. Oczywiście, szef żydowskiego stowarzyszenia nie wspomina słowem o analogicznej ustawie, która obowiązuje w Izraelu i przewiduje 5 lat ograniczenia wolności za kłamstwa na temat Holocaustu. Nie ma wątpliwości, że jest to kolejny etap ataku na Polskę i nacisków na Trybunał Konstytucyjny ze strony wpływowych środowisk żydowskich.

za: wPolityce.pl

REKLAMA