REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem Amnesty International baza danych londyńskiej policji nt. gangów jest rasistowska, bo 78 % osób na liście to Murzyni

1660

Raport Amnesty International stawia tezę, że dokument utworzony po zamieszkach w Londynie w 2011 r. i nieustannie uzupełniany przez Metropolitan Police – Gang Violence Matrix (Matryca Przemocy Gangów) – jest “rasowo dyskryminujący” i narusza prawa człowieka. Zawiera on informacje na temat około 3800 osób.

Met Police stwierdziła, że ​​matryca pomaga “zapobiegać zagubieniu młodych ludzi”. Tymczasem w raporcie stwierdzono, że w matrycy wykryto “nieproporcjonalną” liczbę mniejszości, a także 1500 osób które policja uznała za niestanowiące zagrożenia popełnieniem przemocy.

Dane z lipca 2016 r. wykazały, że 78% osób na liście było czarnych. Wśród młodzieży 27% osób ściganych z powodu przemocy jest czarnych. Tymczasem około 13% populacji Londynu to Murzyni.

REKLAMA

Macierz wykorzystuje różne dane wywiadowcze, w tym historię szczególnie brutalnej przestępczości, wpisy w mediach społecznościowych i informacje od organów, w tym lokalnych rad, w celu identyfikacji członków gangu. Następnie wpisani otrzymują ocenę określającą ryzyko, jakie stwarzają. Około 40% osób z listy ma “wynik negatywny” wynoszący zero, jak stwierdzono w raporcie. Miejsce na matrycy może mieć wpływ na dostęp do mieszkań socjalnych, usług edukacyjnych i usług pośrednictwa pracy, twierdzi raport.

Met Police stwierdziła, że ​​matryca została wykorzystana “w celu ograniczenia przemocy związanej z gangami i zapobiegania utracie życia”

REKLAMA

– Cały system jest rasowo dyskryminujący, piętnuje młodych czarnych mężczyzn za rodzaj muzyki, której słuchają lub ich zachowanie w mediach społecznościowych, i podtrzymuje uprzedzenia rasowe z potencjalnymi skutkami we wszystkich dziedzinach ich życia – krytykuje jednak ten pomysł cytowana w raporcie Kate Allen – W chwili obecnej w Londynie istnieje ogromny problem z przemocą z użyciem noży, ale matryca gangów nie jest odpowiedzią.

za: bbc.com