Zbigniew S. zatrzymany przez kieleckich policjantów. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 188 przestępstw

Zbigniew S. został zatrzymany rano przez kieleckich policjantów. Zostanie mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa za wydarzenia, do których doszło 15 października ub.r. w Warszawie, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Zbigniew S. użył groźby pozbawienia “życia matki oraz dziecka ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry”. Groźby owe powtórzył potem w nagranym materiale audio-wideo upublicznionym w internecie.

– Miały one na celu wymuszenie na prokuratorze generalnym podjęcia działań zmierzających do polecenia prokuratorom i funkcjonariuszom organów ścigania zaniechania czynności służbowych związanych z prowadzeniem postępowań przeciwko członkom rodziny Zbigniewa S. – głosi komunikat Prokuratury Krajowej.

To jednak nie wszystko. Prokuratura Okręgowa w Kielcach zarzuca mu popełnienie łącznie 188 przestępstw. Są to m.in. rozpowszechnianie fałszywych zdjęć i informacji mających zdyskredytować i pozbawić zaufania publicznego najważniejsze w prokuraturze osoby, odpowiadające za walkę z przestępczością zorganizowaną – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę oraz zastępcę prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Beatę Marczak. Celem S. byli też liczni policjanci, politycy, prokuratorzy i sędziowie. Wśród nich są np.  prezydent Andrzej Duda oraz szef PiS, Jarosław Kaczyński.

REKLAMA/Advertisement