Zatrzymano pięciu cudzoziemców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali pięciu cudzoziemców. Granicę z Czech do Polski przekroczyli nielegalnie, przy użyciu podstępu.

8 stycznia patrol Straży Granicznej zatrzymał na bielskim dworcu PKP pięciu cudzoziemców. Informację o obecności obcokrajowców przekazała funkcjonariuszka Straży Granicznej, która w czasie prywatnym przebywała na terenie dworca kolejowego. Mężczyźni okazali do kontroli dokumenty potwierdzające, że złożyli na terenie Rumunii wnioski o pomoc międzynarodową. Ustalono jednak, że czterej obywatele Afganistanu i jeden Irańczyk do Polski dostali się nielegalnie, w transporcie jadącym z Bułgarii poprzez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Cudzoziemcy mieli nadzieję, że ciężarówką dojadą do krajów Europy Zachodniej.

Mężczyznom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy z Czech do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Na podstawie decyzji sądu, obcokrajowcy zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Natomiast w związku z tym, że złożyli na terytorium Rumunii wnioski o pomoc międzynarodową, istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie ich do tego kraju.

Sylwia Wojtowicz

Foto: Śląski OSG


REKLAMA/Advertisement