Zakopane: Nielegalni imigranci ukryci w samochodzie-chłodni [WIDEO]

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, podczas realizacji czynności służbowych w miejscowości Czarna Góra zatrzymali 3 obywateli Wietnamu. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacją, ukryci w samochodzie ciężarowym typu chłodnia.

W trakcie rutynowej kontroli niepokój funkcjonariuszy wzbudziła pomniejszona przestrzeń ładunkowa pojazdu. Podejrzenia potwierdziły się po częściowym demontażu ścianki, za którą kierujący pojazdem obywatel Polski ukrył trzech nielegalnych imigrantów.

REKLAMA/Advertisement

Dalszy demontaż pojazdu umożliwił mężczyznom opuszczenie ciasnej skrytki pojazdu, w której cała trójka została umieszczona – prawdopodobnie na terytorium Rumunii.

W trakcie czynności okazało się, iż jeden z zatrzymanych Wietnamczyków posiada kartę pobytu, uprawniającą do pobytu w Rumunii. Cudzoziemiec ten został pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia Polski i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt.

REKLAMA/Advertisement

Dwóch pozostałych obywateli Wietnamu oświadczyło, że żaden z nich nie chce skorzystać z ochrony międzynarodowej w Polsce. W związku z tym zostali oni umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, do czasu zakończenia postępowania w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Polski.

Wietnamczycy poddali się dobrowolnie karze w trybie art. 335 kpk w wymiarze ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

REKLAMA/Advertisement

Natomiast 38 – letni Polak odpowie za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej 3 obywatelom Wietnamu. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Dodatkowo wobec niego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Foto: Karpacki OSG

za: strazgraniczna.pl