Zagrożony kościół w Krakowie. Grozi mu desakralizacja

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie przy ulicy Wesołej niedawno przeszedł na własność miasta i grozi mu desakralizacja. Grupa wiernych Tradycji pod opieką duszpasterską Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) alarmuje, że świątynia, w której odprawiane są Msze Trydenckie (Msze w rycie rzymskim, przedsoborowe), jest zagrożona.

– W wyniku przeniesienia Szpitala Uniwersyteckiego i przejęcia kompleksu nieruchomości na Wesołej przez miasto, los pokarmelickiego kościoła stał się niepewny. Z kościołem jest w sposób trwały związana duża grupa wiernych Tradycji Łacińskiej licząca ok. 1 000 osób. Mimo to, w najnowszym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano szokującej i bezpodstawnej zmiany, eliminując zapis o przeznaczeniu budynku kościoła na cele kultu religijnego! – informują wierni i chcą, aby kościół służył temu, do czego został wybudowany – kultowi Bożemu.

Kościołowi zagraża zmiana w planie zagospodarowania, o którą zabiegają m. in. lewicowi aktywiści domagając się desakralizacji świątyni. Biorąc pod uwagę wieloletnie rządy wywodzącego się z PZPR prezydenta Jacka Majchrowskiego, sprawa ta nie jest błaha.

– Mamy obecnie do czynienia z nietypową w skali naszego kraju sytuacją, gdy świątynia katolicka należy do miasta, nie zaś do diecezji, bądź zgromadzenia zakonnego. Nie oznacza to jednak, że kult Boży sprawowany w świątyni pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej, nie podlega kompetencji Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Abp Marek Jędraszewski, korzystając ze swej jurysdykcji, wyznaczył kościół na siedzibę Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Łacińskiej, które użytkuje świątynię od kwietnia 2020 r. Tym sposobem, mimo planowanej wyprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego z budynku dawnego klasztoru karmelitów i okolicznych klinik, kościół nie straci wiernych, którzy uczestniczą w jego murach w aktach kultu Bożego. Mimo, że posługa kapelanów dla pacjentów Szpitala nie będzie już na Wesołej potrzebna, z kościołem jest w sposób trwały związana duża grupa wiernych Tradycji Łacińskiej (ok. tysiąc osób), która gwarantuje jego utrzymanie w przyszłości. Dodatkowo nie możemy zapominać o okolicznych mieszkańcach Wesołej, którzy również od lat uczęszczają do tego kościoła – można przeczytać na stronie obrońców kościoła.

Wierni zachęcają do zgłaszania uwag ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Można to robić do 25 stycznia, a wzory formularzy można odnaleźć tutaj. Obrońcy kościoła zachęcają też do rozmów z radnymi i osobami władnymi podjąć ostateczną decyzję.REKLAMA/Advertisement