REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Wydalona z Polski Ludmiła Kozłowska wesoło bawi się na polskim terytorium? [WIDEO]

1705

Mianowany przez ówczesnego ministra Witolda Waszczykowskiego (a więc z nadania PiS) ambasador RP w Królestwie Belgii – Artur Orzechowski fotografuje się z wydaloną latem z Polski Ludmiłą Kozłowską. Pierwsze doniesienia informowały, że działo się to na formalnie polskim terytorium (bo takim są nasze placówki dyplomatyczne).

Wiceminister spraw zagranicznych twierdzi z kolei, że sprawa miała miejsce nie w ambasadzie. Mimo to wspólne zdjęcie pozostaje faktem.

W połowie sierpnia prezes Fundacji Otwarty Dialog została przez polskie władze wpisana do Systemu Informacyjnego Schengen, czego efektem było natychmiastowe wydalenie z UE (mimo to była potem zapraszana do Brukseli i Berlina). Deportowano ją do Kijowa.

Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 r. z inicjatywy Kozłowskiej. Do celów statutowych Fundacji należą – jak sama organizacja informuje – obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim.

W lipcu odmówiono jej nowej karty pobytu w Polsce. Powody odmowy utajniono, gdyż „ich nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Foto: TT/@LyudaKozlovska

Reklama / Advertisement