Wydalenie Kozłowskiej z Polski uchylone. Tak zdecydował sąd …

Urząd do spraw Cudzoziemców ma ponownie rozpatrzeć sprawę Ludmiły Kozłowskiej. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny, który stwierdził, że dokumenty będące podstawą wydalenia przedstawicielki Fundacji “Otwarty Dialog” są “bardzo ogólnikowe”.

W piątek do Fundacji trafił wyrok podjęty przez WSA 16 kwietnia – nakazuje on ponowne rozpatrzenie sprawy i uchyla decyzję o wydaleniu Kozłowskiej. Sąd brał pod uwagę również objęty klauzulą tajności dokument ABW, który był podstawą umieszczenia Ukrainki w Systemie Informacyjnym Schegen.

– Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że w oparciu o informacje zawarte w tym dokumencie można przyjąć, że zaistniała podstawa do dokonania wpisu do wykazu oraz do SIS. Zdaniem Sądu zawarte w tym dokumencie informacje są bardzo ogólnikowe – tak brzmiało uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego cytowane przez Onet.

REKLAMA/Advertisement

Zaznaczył on, że być może należało ją umieścić w SIS, ale postawy były niewystarczające. Ludmiła Kozłowska została wydalona z Polski 14 sierpnia 2018 roku po wpisaniu jej do Systemu Informacyjnego Schengen. Służby powoływały się na zapis mówiący o obronności lub bezpieczeństwie.

za: rmf24.pl

REKLAMA/Advertisement