REKLAMA/Advertisement

Wyciek programu Platformy. Chcą m.in. decentralizacji państwa, większej władzy sądów oraz homozwiązków

1377

Dziennikarze Radia Wnet dotarli do programu opracowanego przez liberalną opozycję programu. Ma on zostać ogłoszony 4 czerwca i zakłada praktycznie demontaż państwa. Jego autorami są prof. Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środowoeuropejskiego – uczelni sponsorowanej przez George’a Sorosa oraz Paweł Lisiewicz – dawny szef gabinetu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Redakcja Radia Wnet zaznacza, że plan Platformy jest “zdecydowanie dalej idący w kierunku zmiany podstawowych zasad ustroju naszego państwa, niż wszelkie wcześniejsze propozycje wysuwane przez polityków obozu zjednoczonej opozycji”. Tzw. totalna opozycja chce zmian, które mają polegać na “osłabieniu centralnych instytucji państwa na rzecz tzw. niezależnych instytucji kontroli władzy, w szczególności sądów oraz organów samorządowych, głównie szczebla wojewódzkiego”.

REKLAMA/Advertisement

Plany te zakładają osłabienie władzy centralnej i przekazanie jej uprawnień samorządowcom. Ponadto, zakładane jest wprowadzenie tzw. związków partnerskich osób tej samej płci czy homomałżeństw oraz możliwość adopcji dzieci przez homoseksualistów. Zredefiniowana byłaby też rola Senatu w skład którego wchodziliby marszałkowie województw.

– Radykalne rozmontowanie instytucji centralnych i wprowadzenie swoistego ‘współczesnego rozbicia dzielnicowego’, zdaniem twórców niniejszej propozycji programowej, ma być złotym środkiem na ‘usprawnienie procesu wdrażanie reform w politykach sektorowych – czytamy na stronie Radia Wnet.

REKLAMA/Advertisement

Ponadto, zakładana jest też likwidacja kilku ministerstw, a ich kompetencje miałyby przekazane być samorządom. Chodzi tutaj m. in. o resorty nauki, rolnictwa, gospodarki, rodziny czy sportu. Zakładane jest też wzmocnienie władzy sędziowskiej, a szczytowym osiągnięciem ma być zmiana konstytucji, która zakładać ma “demontaż państwa unitarnego na rzecz wpisania istotnej roli ustrojowej województw”.

REKLAMA/Advertisement

za: DoRzeczy.pl