REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Wolna Europa – walczymy o silny europejski blok!

316

Europa jest podmiotem zarówno kulturowym, jak i geograficznym, który na przestrzeni dziejów jednoczył europejskie narody. Jesteśmy narodami różniącymi się od siebie, ale mamy prawo do tych różnic i naszych swobód. Jesteśmy jednak zjednoczeni cywilizacją wspólnej przyszłości. Skandynawowie są jednym z wielu narodów Europy i stoimy dumni, ramię w ramię, z naszymi siostrzanymi narodami we wspólnym dążeniu do wolności.

W czasach coraz bardziej naznaczonych pustym konsumpcjonizmem, tradycyjny europejski ideał człowieka stającego się lepszym – człowieka idealistycznego – jest naszym sposobem na pchnięcie Europy do przodu. Jest to wizja człowieka, który dąży do czegoś wyższego i która nie pozwala się definiować przez własne przyjemności i dbanie jedynie o samego siebie. Jest to człowiek, który uwolnił się z więzów materializmu i walczy o wolną Europę. Wyróżnienie się zależy wyłącznie od nas samych. Służą temu nasze zasoby fizyczne i intelektualne. To, do jakiego stopnia możemy określić naszą przyszłość jest całkowicie zależne od naszej woli i zdolności, które możemy w tym celu dzisiaj zebrać.

Ustanowienie gospodarczej strefy interesów ma zasadnicze znaczenie dla niezależności Europy. Uzależnienie od pozaeuropejskiej produkcji i ustalania cen jest niebezpieczną, krótkowzroczną i niepewną strategią. Zamiast tego, europejska gospodarka powinna ponownie skupić się na rolnictwie ekologicznym, małych i prężnych przedsiębiorstwach oraz na rozwoju technologii. Europejska samowystarczalność jest warunkiem naszej wolności gospodarczej. W dobie wzrostu populacji, dostęp do żywności i innych zasobów naturalnych jest niezbędny i będzie głównym źródłem przyszłych konfliktów. Europejska samowystarczalność jest jednak przede wszystkim środkiem, a nie celem samym w sobie, ponieważ zdobywanie zasobów powinno podlegać nadrzędnemu celowi zagwarantowania pozycji Europy w przyszłości.

Reklama / Advertisement

Europa tworzy w naturalny sposób na arenie międzynarodowej geopolityczny blok mający wspólny interes. Pogląd ten jest zdecydowaną antytezą do chciwej polityki UE skupiającej się na naruszaniu naszych wolności i budowy skorumpowanej elity politycznej. Europa powinna chronić wolność swoich obywateli przed zagrożeniami zewnętrznymi i chronić ich zasoby. Naturalna konsekwencja jest stworzenie wspólnej siły wojskowej, która będzie potrafiła te cele osiągnąć.

Nie poddajemy się, ale chcemy pokoju!

Nordisk Ungdom
(tekst jest częścią manifestu programowego tej panskandynawskiej organizacji nacjonalistycznej)

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement