Właściwe oblicze Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj obecnie kojarzy się z siwym starcem posiadającym długą brodę, czapkę z pomponem oraz charakterystyczny czerwony strój. Takie wyobrażenie kreują wszelkie środki masowego przekazu. W okresie przedświątecznym w niemalże każdej reklamie możemy napotkać się na tę charakterystyczną postać, która jednak z prawdziwym obliczem świętego Mikołaja nie ma zbyt wiele wspólnego. Jak wyglądał prawdziwy święty Mikołaj? W jaki sposób jego działalność przysłużyła się społeczeństwu?
Na te i inne pytania związane ze Świętym Mikołajem odpowiada książeczka dla dzieci od Wydawnictwa 3DOM. „Kim był prawdziwy św. Mikołaj?” Daniela A. Lorda przedstawia prawdziwą historię tytułowej postaci. Św. Mikołaj to bowiem czcigodny biskup Kościoła katolickiego. Jest on postacią historyczną, która poza pełnieniem ważnej funkcji w hierarchii kościelnej, została zapamiętana przede wszystkim za swój niesamowity charakter i działalność charytatywną. Jego altruistyczne niesienie pomocy potrzebującym przyniosło mu sławę na cały świat – spowodowało to tworzenie się licznych legend na jego temat. Wiele z nich poznać można właśnie za sprawą książeczki od Wydawnictwa 3DOM – publikacja zawiera m.in. legendę opowiadającą o wskrzeszeniu przez Świętego Mikołaja zamordowanych młodzieńców, opowieść, w której uchronił on przed niesprawiedliwym wyrokiem trzech oficerów, czy też przypowieść opisującą okoliczności uratowania przez Świętego Mikołaja chłopaka porwanego i wziętego w niewolę muzułmańską.

Jak możemy dowiedzieć się dzięki książeczce, Święty Mikołaj był bardzo majętnym młodzieńcem – jego rodzice osierocili go, gdy ten był bardzo młody, zostawiając mu dość pokaźny majątek. Święty Mikołaj chętnie rozdawał to, co posiadał potrzebującym, zapisując się tym samym w historii jako osoba o dobrym sercu, pragnąca uszczęśliwić jak największą grupę osób – w dziele Daniela A. Lorda możemy zapoznać się m.in. z historią, w której Święty Mikołaj wsparł finansowo samotnego ojca z trzema córkami.

Dlaczego mówienie dzieciom o właściwym obliczu świętego Mikołaja jest tak ważne? Zapoznanie naszego malucha z prawdziwą wiedzą na temat postaci Świętego Mikołaja daje możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat historii i wiary katolickiej. Tego typu informacje pozwolą mu także poznać okoliczności kształtowania się chrześcijańskiej filantropii.
Książeczka dla dzieci „Kim był prawdziwy św. Mikołaj?” Daniela A. Lorda dostępna jest w regularnej sprzedaży na stronie Wydawnictwa 3DOM:  https://3dom.pro/18805-kim-byl-prawdziwy-swiety-miko%C5%82aj-daniel-a-lord.html

REKLAMA/Advertisement