REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Wicepremier Gliński: Rząd nie ma zamiaru delegalizować ONR-u bądź innych organizacji o charakterze narodowym

313

W grudniu ub.r. Posłowie Kukiz’15 Bartosz Józwiak oraz Tomasz Rzymkowski oraz poseł niezrzeszony, prezes Ruchu Narodowego – Robert Winnicki wystosowali interpelację w sprawie wypowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdaleny Gawin o delegalizacji ONR.

– Wydaje mi się, że ten marsz jest absolutnym problemem. Nie wiem, jak doszło do rejestracji ONR, bo w zasadzie jest to sprzeczne z konstytucją. I na pewno będziemy musieli się temu przyjrzeć. To znaczy delegalizacja ONR w jakiejś perspektywie czasowej jest absolutnie niezbędna, potrzebna. Oni też powinni wziąć całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje na ulicach Warszawy, ale też za tę swoją stałą, powtarzającą się taktykę, że używają ludzi jak tarczy – mówiła na początku grudnia na spotkaniu organizowanym przez społeczność żydowską min. Gawin.

Reklama / Advertisement

Oto treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze!

Według doniesień medialnych (m.in. portale: wPolityce.pl i DoRzeczy.pl) podczas seminarium pt. „Zjawisko antysemityzmu w Polsce: Diagnoza – Konsekwencje – Metody przeciwdziałania” zorganizowanego przez AJC Central Europe i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, pani Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w kierowanym przez Pana ministerstwie, zabierając głos na temat tegorocznego Marszu Niepodległości stwierdziła konieczność delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego, cytuję: „Wydaje mi się, że ten marsz jest absolutnym problemem. Nie wiem, jak doszło do rejestracji ONR, bo w zasadzie jest to sprzeczne z Konstytucją. I na pewno będziemy musieli się temu przyjrzeć. To znaczy delegalizacja ONR w jakiejś perspektywie czasowej jest absolutnie niezbędna, potrzebna. Oni też powinni wziąć całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje na ulicach Warszawy.”

Reklama / Advertisement

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy podsekretarz stanu Magdalena Gawin występowała na ww. seminarium jako przedstawiciel rządu RP i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy jako osoba prywatna?
Czy cytowana wypowiedź podsekretarz stanu Magdaleny Gawin jest oficjalnym stanowiskiem rządu RP czy jej prywatną opinią?
Czy Rada Ministrów nadal podejmuje za pośrednictwem Policji, służb specjalnych i prokuratur działania operacyjne mające na celu dyskredytowanie i krępowanie działalności organizatorów Marszu Niepodległości jak to miało miejsce za rządów koalicji PO-PSL?
Czy Rada Ministrów będzie podejmowała działania mające na celu delegalizację stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny oraz innych organizacji o charakterze narodowym?
Proszę wskazać obszary funkcjonowania Obozu Narodowo-Radykalnego, które są sprzeczne, jak twierdzi Magdalena Gawin, z Konstytucją RP.
Łączę wyrazy szacunku,

Tomasz Rzymkowski

Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński, odpowiedział właśnie na złożoną interpelację:

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 18100 Panów Posłów Tomasza Rzymkowskiego, Bartosza Józwiaka i Roberta Winnickiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wypowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdaleny Gawin o delegalizacji ONR, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Reklama / Advertisement

Urzędnik w randze podsekretarza stanu, zaproszony na seminarium jako podsekretarz stanu, nie może występować jako osoba prywatna. Jest on w sposób oczywisty przedstawicielem Rządu RP i ministerstwa, z którego się wywodzi. Proszę jednak z tego faktu nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, w żadnym razie nie znaczy to bowiem, że każda wypowiedź, której podsekretarz stanu udziela, jest zgodnie podzielana przez cały Rząd RP, nie wyraża ona tym samym stanowiska rządu.

Powyższe rozróżnienie jest ważne w kontekście drugiego pytania, ponieważ wynika z niego, że: 1. Tak, podsekretarz stanu występowała na rzeczonym seminarium jako przedstawiciel Rządu RP, 2. Nie, prezentowane przez nią stanowisko nie jest oficjalnym stanowiskiem rządu.

Rada Ministrów nie podejmuje za pośrednictwem podległych instytucji żadnych działań przeciwko organizatorom Marszu Niepodległości, które motywowane byłby względami politycznymi. Nie jest celem Rady Ministrów dyskredytowanie i krępowanie organizatorów Marszu. Jedynym celem Rady Ministrów jest dbanie o to, by porządek prawny był przestrzegany – jeżeli jest, Rząd RP nie ma żadnych podstaw, by ingerować w wolność legalnie działających organizacji.

Rada Ministrów nie będzie podejmować działań mających na celu delegalizację ONR-u bądź innych organizacji o charakterze narodowym. Przy czym podkreślam w tym miejscu wyraźnie, że odnoszę się wyłącznie do organizacji o jednoznacznie „narodowym” charakterze, przez co rozumiem nawiązanie do tradycji Narodowej Demokracji lub myśli politycznej Romana Dmowskiego. Propagowanie symboli lub ideologii totalitarnych takich jak narodowy socjalizm i komunizm, jest na terenie Rzeczypospolitej prawnie zakazane, toteż organizacje bądź osoby dopuszczające się tego rodzaju aktów będą traktowane z całą surowością, na jaką pozwala polskie prawo.
Jak już wyżej wyjaśniłem – opinia wyrażona przez podsekretarz stanu Magdalenę Gawin nie jest oficjalnym stanowiskiem Rady Ministrów, w związku z tym ja, jako wiceprezes Rady Ministrów, nie jestem właściwym adresatem prośby o wskazanie obszarów funkcjonowania ONR-u, które miałyby być sprzeczne z Konstytucją RP.
Z poważaniem

Dziennik Narodowy poleca