Ważne dane dotyczące wojennych strat Polski są w Niemczech! Historyk o archiwach III Rzeszy.

Jak pisze “Nasz Dziennik”, ważne informacje, które dotyczą bilansu polskich strat w II wojnie światowej spowodowanych przez Niemcy, cały czas znajdują się w archiwach za Odrą. Według historyka Archiwum Akt Nowych dr. Tadeusza Krawczaka „w archiwach niemieckich są całe zespoły akt, bez których trudno będzie sporządzić bilans strat osobowych i materialnych Polski w czasie II wojny światowej.”

Naukowiec dodaje, że polscy historycy praktycznie w ogóle nie zajmują się tymi zasobami. Dr Krawczak przypomina, że Niemcy w czasie II wojny światowej skrupulatnie zapisywali każdy rabunek i grabież dokonywaną w okupowanej Polsce:

REKLAMA/Advertisement

– Niemcy skrupulatnie rejestrowali to, co rekwirowali. Na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką był zarząd wojskowy i cywilny. W każdym powiecie był starosta, który rejestrował kontyngenty żywnościowe, wywóz ludzi na roboty, rabunek surowców, np. drzewa z lasów. Cała ta dokumentacja wraz z wycofującą się armią trafiła do Niemiec – mówi dr Krawczak.

Historyk dodaje, że część dokumentów, które dokumentują te działania została zabrana, a po wojnie zdeponowana w jednym miejscu przez związek zawodowy pracowników administracji cywilnej. Dr Tadeusz Krawczak mówi, że Niemcy utrudniają dostęp do tych materiałów historykom z Polski:

REKLAMA/Advertisement

– Niemcy niechętnie udostępniają niektóre akta polskim badaczom, zwłaszcza jeśli chodzi o materiały z II wojny światowej. Ale nie możemy mówić, że jesteśmy bez winy. Brak było w przeszłości systematycznych badań ze strony polskiej – zaznacza historyk w rozmowie z “Naszym Dziennikiem”.

za: radiomaryja.pl

REKLAMA/Advertisement