Watykan o celibacie księży: Stanowisko Ojca Świętego jest znane

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni po głośnej zapowiedzi pojawienia się książki autorstwa papieża-emeryta Benedykta XVI oraz kard. Roberta Saraha – prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w której obaj duchowni bronią celibatu odpowiedział, że stanowisko papieża Franciszka jest “znane”.

– Papież Franciszek powiedział: “Przychodzi mi na myśl pewne zdanie św. Pawła VI: Wolę oddać życie, niż zmienić prawo dotyczące celibatu”. I dodał: Osobiście uważam, że celibat jest darem dla Kościoła. Nie zgadzam się, by pozwolić na celibat opcjonalny: mogłaby jedynie pozostać taka możliwość w miejscach najodleglejszych – myślę o wyspach Pacyfiku […], kiedy istnieje potrzeba duszpasterska, tam pasterz musi myśleć o wiernych” – mówił przedstawiciel Watykanu.

Odpowiadając z kolei na pytania jak celibat wiązany jest z tzw. Synodem Amazonii, Bruni również przywołał słowa papieża Franciszka: “Bardzo mnie ucieszyło, że nie staliśmy się więźniami tych wybiórczych grup, które chcą widzieć w Synodzie tylko to, co postanowiono w tym lub innym punkcie wewnątrzkościelnym i negują korpus Synodu, którym są diagnozy, jakich dokonaliśmy w czterech wymiarach” [duszpasterskim, kulturowym, społecznym i ekologicznym].

REKLAMA/Advertisement