Warszawa: Obchody 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ [WIDEO]

Dzisiaj w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – sam Andrzej Duda jednak nie pojawił się.

W skład Brygady, nad którą polityczne zwierzchnictwo sprawowała tajna organizacja wewnętrzna ONR znana jako Organizacja Polska (OP), weszły oddziały partyzanckie operujące od czerwca 1944 r. na terenie powiatu opatowskiego – 204 pułk piechoty Ziemi Kieleckiej oraz 202 pułk piechoty Ziemi Sandomierskiej. W grudniu 1944 r. liczebność Brygady wynosiła 822 ludzi, a pod koniec wojny – 1417.

O godz. 10.00 odprawiona została Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której w samo południe odbył się uroczysty Apel Pamięci z udziałem asysty Wojska Polskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wieńce złożyli weterani Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i innych środowisk kombatanckich.

REKLAMA/Advertisement

Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalem Pro Bono Poloniae weteranów NSZ: mjr. Bogdana Eubicha, mjr. Stanisława Turskiego i por. Henryka Atemborskiego.

Medal ten ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przyznawany jest osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.