Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939

Bujne życie polityczne II Rzeczypospolitej doczekało się na szczeblu ogólnokrajowym, jak i regionalnym bardzo szerokiego i zarazem szczegółowego opracowania. Wydaje się, że trudno byłoby w tym zakresie coś nowego wymyślić. Tymczasem okazuje się, że uwadze badaczy umknął jeden z podstawowych problemów, jakim są wzajemne stosunki pomiędzy licznymi w tym czasie partiami politycznymi. (fragm. recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Jastrzębskiego).

Autor w tej monumentalnej pracy przedstawił działalność ruchu narodowego na Pomorzu wobec polityki sanacyjnej. W rozdziale pierwszym zarysował ogólną sytuację polityczną i społeczną w województwie pomorskim w okresie międzywojennym. Rozdział drugi opisuje reakcje mieszkańców Pomorza na zamach majowy, a także omawia jego następstwa dla pomorskich narodowców. Kolejne trzy rozdziały ukazują postawy członków pomorskiego ruchu narodowego w czasie kolejnych lat rządów sanacji. Podzielono je tutaj na okres przejściowy (1928-1930), czas konfrontacji z partiami opozycyjnymi, w tym z ruchem narodowym (1931-1934) i lata wzrastającego zagrożenia ze strony Niemiec (1935-1939).

REKLAMA/Advertisement